Start.Klats.Klets.Klits.Klots.Kluts.

 

Verschil

Sommige geocachers duizelt het. Statistiekjes van hun acties kloppen soms niet, denken ze.

Wat is er aan de hand? Hier is duidelijkheid nodig. Ga er dus maar even voor zitten.

 

www.geocaching.com

Dit is de organisatie die in het jaar 2001 is begonnen met het geocachen. Ene Jeremy Irish uit Seattle in de Verenigde Staten heeft het bedacht en is de baas. Zijn bedrijf heet Groundspeak inc. Die kreet kom je dus regelmatig tegen op allerlei sites van hem over het geocachen.

 

www.geocaching.nl

Dit is een Nederlandse site die opgezet is door een Nederlandse geocacher die zich Geoman noemt. Deze Nederlandstalige dochter wordt onderhouden door Stichting Geocaching Nederland en enig doel is het promoten en ondersteunen van de in 2001 ontstane sport geocaching.

 

Afkorten

Voor het gemak gaan we afkorten. Geocachers doe dat namelijk uit zichzelf al.

Zo zijn er twee begrippen ontstaan: gc.com en gc.nl.

 

Schema

In onderstaand schema kun je zien wie wat doet.

 

Gc.com

 

Dit is een enorme bak met wereldwijd 360.352 caches op 16-02-2007*. Voor elke cache is een aparte site beschikbaar. Daarop staan de beschrijving van de cache en alle verhaaltjes (logs) van mensen die de cache hebben gevonden.

 

Ook kun je hier alle foto's vinden die de mensen ge-upload hebben bij hun logs.

 

Verder houdt gc.com bij hoeveel caches iedere hunter heeft gevonden en noteert dat achter de nickname.

 

Om caches te plaatsen en te loggen op al deze sites moet je lid zijn van gc.com. Dat kost niets. Je kunt overigens voor 30 dollar per jaar wel betalend member worden om wat meer mogelijkheden te krijgen.

 

Ook heeft men de mogelijkheid allerlei trackable voorwerpen (zogenaamde travel bugs en geocoins) aan te melden bij gc.com. Dit kost ongeveer 7 Euro per voorwerp. Die krijgt dan een eigen site en door de hunters worden deze voorwerpen van cache naar cache getransporteerd. Gc.com houdt dan bij waar ieder voorwerp geweest is en zich nu bevindt.

 

Gc.com heeft reviewers in dienst die moeten bepalen of aangemelde caches in de bak mogen worden opgenomen. De caches moeten daartoe aan voorwaarden voldoen. Vooral op het gebied van veiligheid. Ook moet er toestemming zijn van de landeigenaren van de locaties waar de caches zijn geplaatst.

 

Gc.com heeft een eigen forum.

 

*

Update per 4 februari 2008: wereldwijd 515.068 caches.

In Nederland waren op deze datum 3.269 caches actief. Die staan dus ook allemaal in die gc.com bak met caches.

Je kunt als member gegevens op maat toegestuurd krijgen om bijv. in je pocket pc te stoppen.

De hunters moeten verplaatste TB's en coins wel administratief verwerken bij gc.com, anders valt er natuurlijk niks te registreren. Dit gebeurt via unieke tracking nummers.

In Nederland geplaatste caches worden door Nederlandse reviewers behandeld. Deze mensen werken dus voor gc.com.

Het door gc.com genoemde aantal caches per hunter is dus het enig juiste aantal.

 

Gc.nl wil graag statistieken maken die gericht zijn op Nederlandse geocachers. Dat is lastig, want de nationaliteit van een geocacher staat niet vermeld in de bak van gc.com. Daarom is er een truucje bedacht. Iedereen die minstens 10 caches in Nederland heeft gevonden, is "Nederlander". Het moge duidelijk zijn dat daardoor heel wat buitenlanders ook in "onze Nederlandse" statistieken zijn opgenomen.

 

Het valt in de praktijk niet altijd mee om al die "Nederlandse" gegevens uit de grote gc.com bak te peuteren. Daarbij gaat wel eens iets mis. En dan kloppen de aantallen gevonden caches per hunter soms niet op de cent nauwkeurig met de gc.com-telling. Bedenk dan, dat het om statistieken gaat. Die geven indicaties en daar gaat het om. Overigens als je het precieze aantal gevonden caches wilt weten: dat is ALTIJD de telling van gc.com.

Gc.nl

 

Geen eigen gegevens.

 

Maakt statistieken met de gc.com gegevens.

 

Gc.nl heeft een eigen forum.

 

Duidelijk?

Zo, nu hoeft er geen verwarring meer te zijn. Hopelijk helpt bovenstaand schema om wat meer duidelijkheid te bieden in de verschillen tussen gc.com en gc.nl.