In welk land is geocaching het populairst op 1-1-2018?

 

1.  Luxemburg  2. Tsjechië  3. Duitsland ... ... 10. Nederland

Nederland is in vergelijking met vorig jaar 1 plaatsje gestegen. Guam zakte van 8 naar 12.

 

Verder nauwelijks veranderingen in de ranglijst. Hooguit enkele wisselingen van positie, bijv. 8-9 België-Zwitserland, 26-27 Polen-Australië.

Wereldwijd steeg het aantal verstopte caches met 3,7% tot 3.080.482. Opvallend echter dat het aantal met 1,5% zakte in de bakermat van het geocachen, de Verenigde Staten. Nederland kende een stijging van 3,9%, België maar liefst een stijging van 12,5%. Die Belgen toch.

 

populariteit index 2018

 Bronnen: www.geocaching.com en www.cacherstats.com

 

De populariteits-index

Een balans-mix van caches, cache-teams, inwoners en oppervlakte van een land.

Ga er maar aan staan! Er zijn grote verschillen in al die gegevens per land. Dat moet je meerekenen bij het bepalen van populariteit. Maar hoe? Liefhebbers van statistiekberekeningen kunnen een stukje verderop hieronder hun vingers aflikken.

Wie doen mee?

Er doen 56 landen mee in de pop-index, want ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

1) Er zijn minstens 500 caches verstopt.
2) Er zijn minstens 5 geocache-teams met minstens 200 founds per team.

 

Enige uitleg

 

Caches, cachers, inwoners per land, oppervlakte land

Voor het berekenen van de populariteitsindex zijn 4 zaken belangrijk:
1) Hoeveel caches zijn er verstopt in het land?
2) Hoeveel geocachende teams zijn er woonachtig in dat land?
3) Hoeveel mensen wonen er totaal in dat land?
4) Wat is de oppervlakte van dat land?

Dit is allemaal bekend, behalve 2) helaas. Voor 2) is daarom een’ truc’ toegepast. Het is namelijk wel bekend per land hoeveel teams meer dan 200 caches hebben gevonden (www.cacherstats.com). Dat zegt ook wel iets, dunkt me. Ik beschouw het als een betrouwbare afgeleide van het werkelijke aantal geocachende teams in een land.

  

Berekeningstabel

Natuurlijk zijn er mensen barstens nieuwsgierig naar tussenresultaten. Hieronder staan ze in een tabel.

populariteit 2018a

 

Team-quotiënt
In Nederland zijn er per 10.000 inwoners 11,4 cache-teams. In andere landen zijn dat er uiteraard meer of minder. In Duitsland bij voorbeeld 15,5, in de USA 3,1, in Noorwegen 12,2. Topper is Tsjechië met 30,8. Deze getallen noemen we de team-quotiënten en ze vormen mede een basis voor de populariteits-index per land, omdat ze vergelijkbaar zijn.

 

Cache-quotiënt
In Nederland liggen er 36.814 caches. In andere landen zijn dat er uiteraard meer of minder. In Duitsland bij voorbeeld 376.702, in Tsjechië 56.194, in Noorwegen 78.771. Topper is USA met 1.062.622. De oplettende lezer ziet nu al een probleem. Landen hebben niet allemaal evenveel inwoners! Landen zijn niet allemaal even groot! Moeten we gaan rekenen met caches/inwoner? Of met caches/oppervlakte? Of een combinatie? Lastig om deze noodzakelijke cache-quotiënten uit te rekenen, maar het moet.

 

Carrotte-methodiek
In Nederland liggen er 21,7 caches per 10.000 inwoners. Dat is het uitgangspunt. Nederland als centrum van de wereld! Vergelijk dat met Noorwegen. Die hebben liefst 151,1 caches per 10.000 inwoners en scoren daarmee het hoogst van alle landen. Die Noren toch, de uitslovers. Doe eens normaal, man.

In Nederland wonen er 501 mensen per vierkante kilometer land. In Noorwegen slechts 17. Een factor 0,034. Calimero zei het al: “Dat is niet eerlijk!” Moeten we nu voor een vergelijking met Nederland die Noorse 151,1 caches vermenigvuldigen met 0,034? Dan blijft er maar 5,1 over. Dat is natuurlijk ook niet eerlijk.

Er moet een middenweg zijn en dat is DE WORTEL! Waar zouden we zijn zonder wortels? De ideale oplossing voor al uw problemen. De wortel uit 0,034 is 0,185. En dat vermenigvuldigd met 151,1 geeft 27,9. Iets meer dan Nederland.

Aldus is voor ieder land dezelfde procedure gevolgd. Het voor ieder land berekende getal is dus tot stand gekomen via een correctie, omdat andere landen met ons verschillen qua bevolkingsdichtheid en oppervlakte. Deze getallen noemen we de cache-quotiënten en ze vormen mede een basis voor de populariteits-index per land.

Zowel het team-quotiënt als het cache-quotiënt is gebaseerd op 10.000 inwoners. Ze hebben dezelfde dimensie en kunnen daarom opgeteld worden om te komen tot de populariteits-index. Zo komt Nederland op 33,1 (11,4+21,7). Winnaar is Luxemburg met 57,5 (17,0+40,5).

 

Een tabel met basisgegevens vind je hieronder.

populariteit 2018b