Rechthoek

GCN85R


Idee

Een gekleurde rechthoek bevat alle informatie om de cache-coördinaten te berekenen.

 

Oplossing

Om de cache-coördinaten te vinden, moet je precies andersom te werk gaan als ik heb gedaan.
Uitgangspunt zijn de RD-coördinaten van de cache. Dat zijn twee getallen. Rekenkundig kun je daar enkele dingen mee doen, zoals optellen en delen. Dat heb ik gedaan. De optelling leidt tot een getal dat je terugvindt in de kleurwaarde (=531887). De deling vind je terug in de verhouding van de zijden van de rechthoek (372:71=5,2394). Wiskundig gezien heb je nu twee vergelijkingen met twee onbekenden en dat is oplosbaar. Ben je niet wiskundig geschoold, dan moet je net zo lang spelen met twee getallen totdat de beide uitkomsten kloppen.

 

leaks-rechthoek