Puntje

GCZQ0G


Idee

De informatie van de cache-coördinaten in één puntje stoppen. Ongetwijfeld mijn moeilijkste puzzelcache.

 

Oplossing

Het plaatje van het puntje - een 1x1 pixel - is een GIF-bestand. Dat betekent dat er een zogenaamde color table bij hoort. Deze tabel is gebruikelijk voor GIF-bestanden en er staat in vermeld welke 256 kleuren er zijn gebruikt in het plaatje. Het is duidelijk dat het ene puntje slechts één van de 256 kleuren gebruikt uit de tabel. De andere 255 kleuren zijn in dit geval vrij te kiezen. Welnu, in een deel ervan staat in code een puzzel. Hier kun je de tabel bekijken.

 

In de tabel staat het volgende:

 

Aan het begin: 78-43-88 ofwel in hex 4E-2B-58. Dit betekent in ASCII: N+X
Daarna binair: 101.0000.0000.1101.0100.0010. Dit betekent decimaal: 5246274

 

In het midden: 80-117-110-116-106-101 ofwel in hex 50-75-6E-74-6A-65. Dit betekent in ASCII: Puntje

 

Aan het eind: 69-43-89 ofwel in hex 45-2B-59. Dit betekent in ASCII: E+Y

Daarna binair: 1101.0100.0001.0111.0011. Dit betekent decimaal: 868723

 

Ter verduidelijking van het voorgaande even een korte samenvatting ervan:

De coördinaten van de cache zowel in WGS84 als in RD geschreven.

Daarbij zowel N-coördinaat als E-coördinaat als één getal genoteerd, dus zonder spaties en komma’s.

N (van WGS84) en X (van RD) zijn bij elkaar geteld = 5246274.
E (van WGS84) en Y (van RD) bij elkaar geteld = 868723.

 

Voor jou nog één kluif:

Uit deze twee vergelijkingen de coördinaten destilleren.

 

leaks-puntje