Kwik-Kwik-Slow

GCZD5R


Idee

Woordspeling waarbij bovendien alle actieve kilocachers van eind 2006 worden genoemd.

 

Oplossing

In de tabel met de kilocachers staan twee kolommen met elk precies 10 rijen. Zet alle letters van de namen der kilocachers om in cijfers volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Per kilocacher bij elkaar optellen, waarbij cijfers in een naam ook meetellen. Dan optellen en aftrekken zoals aangegeven. Je hebt nu twee kolommen met in elke kolom 10 getallen. Daar zijn ook negatieve getallen bij!

De scheikundige korte benaming van kwik luidt: Hg. Op één van mijn sites kun je onder dezelfde afkorting iets van mijzelf vinden, namelijk de zogenaamde Heeringa-getallen.

Dat zijn tien getallen aangegeven van Hg1 t/m Hg10.

Zet de Heeringa getallen naast de kolommen. Dat past precies, want de kolommen hebben 10 rijen. Nu vermenigvuldig je alle getallen in de kolommen met de ernaast staande Heeringa-getallen. Je krijgt dan weer twee kolommen met elk 10 getallen. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot en soms negatief!

De linker kolom gebruik je om de Noord-coördinaat te bepalen en de rechter kolom voor de Oost-coördinaat. Per kolom de getallen optellen. Voor de niet-wiskundigen: de negatieve getallen gaan eraf.

 

leaks-kwik-kwik-slow