Carrottecalypso Z

Zelfontmaagding

Voor het eerst zelf een cache vinden.
Zeurcacher  
Geocacher die in logs of op forums terecht of onterecht aanhoudend klaagt over bepaalde geocache-facetten. Het voortdurend klagen kan bij voorbeeld gaan over te veel hit-n-run-caches en/of over te veel kleine caches en/of over te korte logs en/of over mede-cachers die te veel puntjes willen scoren en/of over lelijke cache-plekken, etc.

Zilver

 
Fictieve beloning voor het als tweede vinden van een cache. Ook STF genoemd.

Ziplock-zakje
Veel gebruikt plastic hermetisch afsluitbaar zakje om vooral het logboek, soms ook goodies droog te houden. Het is niet verstandig pennen of potloden samen met het logboekje in een ziplock-zakje te stoppen. De praktijk leert, dat de pennen en potloden het zakje dusdanig kunnen beschadigen, dat de drooghoudende werking ervan verloren gaat.

Carrottecalypso Z