Carrottecalypso V

Vader-en-zoon-log

Log van een geocacher die de schuld van eventuele gemaakte fouten bij een medecacher legt.
Valse log
Het (per ongeluk) verkeerd kiezen van de soort log. Bijv. i.p.v. een 'found it' een 'note' of zelfs een 'needs archived' loggen.

Vangrailcaches

Her en der op parkeerplaatsen langs snelwegen in binnen- en buitenland geplaatste micro-caches.
Vanity code
Code die soms in puzzelcaches wordt gebruikt. Letters worden daarbij omgezet in cijfers volgens de toetsen van mobiele telefoons, waarbij abc=2, def=3, etc. Bij voorbeeld het woord "geocaching" heeft als vanity code: 436222464.
Verstopplaats


Locatie waar een cache is verstopt.
Veel voorkomende verstopplaatsen:
- bos (niet in/aan een boom)
- bosje
- boom
- paal, waarbij de paal ook een onderdeel kan zijn van een hek, verkeersbord, etc.
- bankje, picknicktafel
- muur
- voor- of achtertuin
- bruggetje
- kunstwerk
- put
- heg
- molen
- water

Verstopplek


Subtiel verschil met verstopplaats en eigenlijk een nadere precisering ervan. Als de verstopplaats bij voorbeeld een boom is, kan de verstopplek nog verschillen. Bij voorbeeld: achter de boom op de grond, in de boom in een holte, hoog in de boom aan een tak hangend, etc.

Verstopwijze


Manier waarop een cache is verstopt.
Hier enkele veel voorkomende verstopwijzen:
- bedekt met natuurlijk materiaal
- vogelhuisje
- huisvlijt, waarbij camouflage een grote rol speelt
- met magneet ergens aan bevestigd
- aan een touw en aan het oog onttrokken
- knutsel die lastig is te openen
Vaak is een cache nauwelijks verstopt, omdat de locatie al voldoende is. Bijv. een put, of holle buis.

Verzandingseffect
Effect dat ontstaat wanneer een cache zich in een (gegraven) putje bevindt waarvan de wanden na enige bezoeken inzakken zodat de cache als het ware komt bovendrijven.

Veterstrikmethode

Simpele truc om de aandacht van dreuzels af te leiden. Doen alsof je je veters strikt bij een laag geplaatste cache, waar op het moment van het vinden hinderlijk mensen aanwezig zijn.

Vette regio

Gebied (in Nederland) met relatief veel caches. Bewijs van enthousiaste cache-plaatsers aldaar.
VGC
Vereenigde Geocoins Compagnie.
Nederlandse groep enthousiaste verzamelaars en ontwerpers van geocoins.

V
ierde kwadrant

Gebied waar meestal de multi-cache is te vinden, volgens Team Kleijn.
Ter verduidelijking: verdeel denkbeeldig het totale gebied waardoor de multi loopt in vier delen. De start gaat eerst door het eerste kwadrant. Vervolgens tweede en derde kwadrant. Uiteindelijk het vierde kwadrant en niet ver van het startpunt.

Vier op een rij

Ongunstige satellietpositie, waardoor de GPSr grote afwijkingen vertoont.
Vindersplicht
Belangrijke plicht voor degene die in groepsverband de cache heeft gevonden: ook de cache weer terugplaatsen. Dit is erg belangrijk, omdat de vinder heeft kunnen constateren hoe en waar de cache precies was verborgen.
Virtual Rewards


Virtuele caches door
 Geocaching HQ eenmalig toegestaan. In augustus 2017 kwam deze mogelijkheid plotseling tevoorschijn. Er werden 4000 cache-plaatsers uit de hele wereld 'verblijd' met het mogen plaatsen van een virtuele cache. Sinds 2005 was deze optie niet meer toegestaan.

Virtuele cache


Cache die fysiek niet aanwezig is. Vaak een bijzondere plek waar geen cache verstopt kan worden. Men moet dan meestal bewijzen op die plaats geweest te zijn alvorens te mogen loggen op de site www.geocaching.com
. Geocaching HQ keurt sinds 2005 geen nieuwe virtuele caches meer goed. Uitzondering: de Virtuele Rewards die in 2017 plotseling opdoken.

Voortuincache
Vlakbij eigen huis geplaatste cache. Populaire verstopplaatsen zijn: voor-/achtertuin, hekje, schuurtje, schutting, onder de lantaarnpaal enz.
Reden voor dit soort plaatsing kan zijn bij voorbeeld: gebrek aan toestemming voor het leggen in een natuurgebied, of vanwege gewenste kennismaking met andere geocachers, e.d.

Carrottecalypso V