Carrottecalypso U
Uglie
Ruilobject voor in een cache dat er eigenlijk niet thuishoort, zoals bij voorbeeld: oud en/of vies en/of kapot voorwerp. Kortom rommel waarop niemand zit te wachten, geen echte goodie.

Uitdraai

Geprinte cache-beschrijving.
Uitstel-log
"Log volgt" als enige vermelding bij het vinden van een log. Soms gebeurt het dat de echte log niet meer volgt. Er is dan sprake van: van uitstel komt afstel. Ander negatief gevolg van een uitstel-log: als de log vervangen wordt door de echte log, ziet degene die via de watchlist de logs bekijkt de verandering niet.
Up-trading
Zodanig goodies ruilen bij de cache, dat de totaalwaarde van de cache-inhoud groter wordt. De Nederlandse term is op-ruilen.

Urban cache

Cache in stedelijk gebied waar het erg druk kan zijn.
UTM-coördinaten


Universele Transversale Mercatorprojectie. Alternatieve manier om coördinaten weer te geven. De aardbol is in een groot aantal 'vierkante' blokken verdeeld. Er wordt gerekend in meters. Noord is de afstand tot de evenaar. Oost: de afstand tot de linkerkant van het denkbeeldig blok genaamd 31U. Bij voorbeeld: Grote Markt van Delft: UTM 31U E 593322 N 5763243. Dat is noordelijk dik 5.763 km van de evenaar en oostelijk dik 593 km vanaf een denkbeeldig punt ergens in Engeland. 

UTM wordt een enkele keer gebruikt bij het geocachen om het vinden van de cache schijnbaar moeilijker te maken. De meeste GPSr's kunnen echter eenvoudig schakelen tussen verschillende coördinatensystemen.

Carrottecalypso U