Carrottecalypso T
T5
Terreinmoeilijkheid 5 en daarmee de hoogste op de schaal. Wordt soms speciaal in cache-beschrijvingen vermeld om aan te geven, dat het qua terrein een uiterst lastige cache betreft.

Tag (1)

Genummerd metalen plaatje dat bevestigd is aan een Travel Bug. Men dient dit ergens te kopen.

Tag (2)

Metalen plaatje dat bevestigd is bij een way-point en een aanwijzing bevat.

Tampon-cache

Klein cilindervormig doosje waarbij het logboekje er aan een draadje moet worden uitgetrokken.

TB

Veelgebruikte afkorting voor Travel Bug.

TB-drop

Plaatsen van een Travel Bug in een cache en/of de melding daarvan (meestal in een note).
TB-gevangenis
Zo genoemd TB-hotel waar de cache-plaatser een foute tekst in de beschrijving vermeld. Bij voorbeeld, dat er Travel Bugs geruild moeten worden. Of dat er altijd minstens één TB in de cache moet blijven. Van die tekst hoef je je niets van aan te trekken. De bedoeling van TB's is dat ze veel reizen.
TB-graveyard
Virtuele cache om verloren Travel Bugs een laatste rustplaats te geven. Dit tot troost van de TB-eigenaars die hun kostbaar relikwie na verloop van tijd in geen enkele cache meer zagen opduiken. TB-graveyards zoals de Nederlandse GCH28H zijn in 2010 door geocaching HQ gearchiveerd t.g.v regelwijziging.

TB-handel

Onderling ruilen van Travel Bugs. Veel voorkomend verschijnsel bij events.

TB-hotel

Cache die (alleen) Travel Bugs bevat en een logboek. Bedoeling is het ruilen van Travel Bugs. Eigenaren van TB-hotels verzoeken soms om niet alle TB's uit het hotel weg te nemen. Daar hoef je je niets van aan te trekken. De bedoeling van TB's is dat ze veel reizen.
Oorspronkelijk vond je alleen TB-hotels bij luchthavens. De bedoeling was duidelijk: neem TB's mee naar verre oorden. De daarna gevolgde verdere verspreiding van TB-hotels is in wezen zinloos. In feite is elke cache van voldoende grootte een TB-hotel.

TB-race

Wedstrijd tussen een beperkt aantal Travel Bugs waarbij bepaalde opdrachten moeten worden uitgevoerd..

TB-site

Speciale plek op de site van geocaching
 om Travel Bugs te beschrijven en te loggen.

TB-swap

Ruilen van Travel Bugs bij het vinden van een cache. Ook de melding (vaak in een note) dat men een TB in een cache heeft gestopt en er een ander heeft uitgehaald, wordt zo genoemd.
NB Soms vragen (onwetende) cache-plaatsers om TB's te ruilen. Daar hoeft men zich niets van aan te trekken. Men mag altijd ALLE TB's uit een cache wegnemen om ze verder te laten reizen.

Teamvorming

Samenwerkingsverband in het veld om te voorkomen dat men gaat dwalen.

TFTC

Thanks For The cache. Hetgeen Engels is voor: bedankt voor de cache = BVDC.

Thema-cache

Cache
waarbij de goodies een gemeenschappelijk kenmerk dragen (voorbeeld: De Boekenkist, Senses/Zintuigen).

Thex-actie

Snel uitgevoerde ontmaagding midden in de nacht.
Tijdelijk disabelen
Een speciale melding op de site van www.geocaching.com plaatsen dat de cache tijdelijk afwezig is of vermoedelijk afwezig is. Kan alleen geschieden door de desbetreffende cache-plaatser. Als de cacheplaatser de cache weer in orde heeft gebracht, wordt het tijdelijk disabelen opgeheven. Dat kan soms erg lang duren en is dan erg vervelend, vooral als de cache-plaatser had gemeld: "De cache wordt zo snel mogelijk hersteld" o.i.d....
Als het echt te lang duurt wordt de cache door de reviewer gearchiveerd

TNLN

Took Nothing Left Nothing. Hetzelfde als NINU (Niks In Niks Uit)

To-do lijst

Lijst met caches die men van plan is te gaan vinden.
TomTom
Veelgebruikt navigatieprogramma. Voor geocachers vooral om te navigeren naar een cache of het startpunt van een cache-route.
Toolbox
Kist, doos, tas met allerlei hulpattributen en/of martelwerktuigen om irritant verstopte caches te bemachtigen. Voorbeelden: lange stok met magneet, fles met water, touw, spiegel, schroevendraaier, combinatietang, etc.

Topografische kaart

Zeer gedetailleerde kaart die nuttig kan zijn bij het vinden van caches.
Tour-caches
Relatief grote hoeveelheid tamelijk gemakkelijk vindbare caches die op één dag kunnen worden gevonden door het uitzetten van een adequate route.
Track
Spoor dat men nalaat. Dit kan letterlijk met kruimeltjes of figuurlijk op elektronische apparaten, zodat men later nog eens via kaarten kan bekijken wat de gevolgde route is geweest. Wordt ook wel kruimelspoor genoemd.
Trackable
Voorwerp dat van cache naar cache reist via de geocache-gemeenschap. Op www.geocaching.com is het voorwerp gelinkt aan een unieke code. Die code staat op een tag die gekocht dient te worden en vervolgens aan het voorwerp wordt bevestigd. Via de code is het voorwerp op www.geocaching.com te loggen en te volgen.
NB Een TB is een trackable en ook een coin is een trackable.
Tracker
Trackable die in handen van de eigenaar blijft met als doel de gangen van die eigenaar na te gaan. Daartoe geeft de eigenaar bij elke bezochte cache in zijn log aan dat de Tracker de cache heeft bezocht. Dat kan via het speciale actions-knopje "Visited".
Tracking nummer
Nummer dat aan een trackable is verbonden. Het is bedoeld als bewijs dat iemand een trackable fysiek in bezit heeft of heeft gezien. Via het nummer is de erbij behorende trackable te volgen op internet op de eigen webpagina die iedere trackable heeft. 

Tradi

Veelgebruikte afkorting voor een traditional cache (zie hieronder).
Traditional cache
Cache waarvan de coördinaten bovenaan de cache-beschrijving staan vermeld. Met traditional wordt oorspronkelijk bedoeld, in het bijzonder de allereerste cache: een verstopt blik bonen waarvan de coördinaten op internet waren vermeld.

NB Traditional cache heet in het spraakgebruik vaak: tradi of tradje.
Travel Bug (TB)
Voorwerp dat van cache naar cache reist via de geocache-gemeenschap. Op www.geocaching.com is het voorwerp gelinkt aan een unieke code. Die code staat op een tag die gekocht dient te worden en vervolgens aan het voorwerp wordt bevestigd. Via de code is het voorwerp op de site van www.geocaching.com te loggen en te volgen.

Trail

Zie powertrail.
Trio-cache
Cache waarbij de opdrachten zodanig zijn, dat er minstens drie personen voor nodig zijn om die opdrachten uit te voeren.
Tripcomputer
Functie op een GPSr die o.a. de volgende onderdelen registreert: huidige snelheid, gemiddelde snelheid, maximum snelheid, afgelegde afstand, bewegingsrichting, peiling, hoogte, tijd van zonsopgang en zonsondergang, etc.

TTF

Third to find. Derde vondst van een cache, brons dus.

Tuin-cache


Zie
Huis- en tuin-cache.


Tuitje-cache

Kenmerkend technisch hoogstandje in de uitvoering van een geknutselde cache. mag worden afgekort tot een 'Tuitje'.

Tu
rbo-puzzel

P
uzzel die erg lastig is om op te lossen.

T
weet


Mogelijke hint, dat een cache verborgen is in een vogelhuisje (en heeft dan niets met Twitter te maken).

Carrottecalypso T