Carrottecalypso S
SBB
Staatsbosbeheer. Organisatie in Nederland die veel bossen beheert waar caches zijn verstopt met toestemming van de boswachters.
Schaamstaal
Denigrerende benaming voor goud, zilver en brons als zijnde eerste, tweede en derde vinder van een nieuw geplaatste cache. De term wordt vooral gebezigd door tegenstanders van het FTF-klassement.
Schijnheiligen
Orde der Schijnheiligen: Orde opgericht ter verering van Anton der Schijn, beschermheilige van de Navigatie en de band met de natuur. Aan het hoofd Paus Dominicus II die zetelt in het Vaticaan.

Leden in de Orde der Schijnheiligen: Groep van Geocachers die door het verrichten van een bijzondere daad zich lid mogen noemen van de Orde. Aspirant leden hebben de
bedevaartcache (GCQYCY) gelopen. De ereleden zijn verkozen door de Twee Dikke Duimen.

Dikke Duimen: Twee dames die onder auspiciën van Dominicus II aspirant leden en Ereleden verkiezen onder de geocaching gemeenschap.

Serie-caches

Bij elkaar behorende serie die bestaat uit minstens 5 caches.

Short-cut

Een kortere weg nemen dan over de gewone paden. Succes echter niet gegarandeerd.
Signature item
Voorwerp dat door geocachers in een cache wordt achtergelaten als bewijs en/of aardigheidje om aan te tonen dat zij er zijn geweest. Bijv. team Dutch Safari laat vaak een plastic beestje met kaartje achter.

Skygge-praat

Veel praten over geocachen, maar nog geen cache gevonden hebben.
Small cache


Tamelijk kleine cache van 0,1 - 1 liter. Tussenmaatje tussen micro-cache en regular. B.v plastic bakje of glazen potje met canister erin. Zie ook cache-grootte.

SMS-Spoilerdienst
Het bemachtigen van de antwoorden of coördinaten voor een cache door middel van een sms'je. Heeft meestal betrekking op een multi-cache om te controleren of men de juiste antwoorden of coördinaten heeft. De opbrengst van de SMS-spoilerdienst gaat vaak naar een goed doel.
Snaaien


Het moedwillig verplaatsen van een Travel Bug uit een reeds eerder bezochte cache naar een andere cache, gewoon omdat TB's nu eenmaal horen te reizen.

Sneaken van een cache

Zie Achterafje.

Snelgrabber
Geoacher die een trackable (TB/coin) te snel grabt. Men moet namelijk wachten met het op internet loggen van een trackable op de juiste actie van de geocacher die de trackable ervoor in bezit had. Die moet namelijk de trackable administratief in de cache plaatsen.
Het gevolg van snelgrabben is, dat administratief gezien de trackable niet in de cache aanwezig is geweest. Daardoor klopt ook de afgelegde afstand van de trackable niet.
Snelle note
Note die meteen na het plaatsen weer wordt verwijderd. Alleen mensen die de cache op hun watch-list hebben staan, zien de tekst van de note in hun mail.
Souvenir
Gratis banner van www.geocaching.com die op je profiel komt te staan bij een bepaalde prestatie. Bijv. als je een log hebt geplaatst op 10-10-10.

Speedcachen

Trachten in zo kort mogelijke tijd (meestal 1 etmaal) zoveel mogelijk caches te graaien.

Spoiler (spoilen)

Verraden van de locatie van een cache middels foto of tekst.

Spooklog

Het ten onrechte plaatsen van een Foundlog op site van www.geocaching.com. Als een cache ter plekke niet fysiek is gelogd, is het niet toegestaan om op internet te vertellen dat er een Found is voor de desbetreffende cache. Het ten onrechte loggen kan per ongeluk gebeuren, maar er zijn gevallen bekend van zogenaamde geocachers die met spooklogs hun puntenaantal willen ophogen. 
Stapeltellen
Een getal via (eventueel herhaald) optellen van de cijfers herleiden tot een getal van 1 cijfer. Voorbeeld: Het getal 698. Optellen van de cijfers geeft: 23. Optellen van deze cijfers geeft: 5.
Ook wordt hiervoor het begrip 'rijsom-methode' gebezigd.
Let op: verwar stapeltellen NIET met cijfersom.

Stash

Ander woord voor cache.
Stash area
Gebied rondom de cache waar men zoekt naar de cache. Hoe onduidelijker waar de cache ligt, hoe groter de stash area. Een alternatieve benaming is Ground Zero, afgekort GZ.

Stash hunt

Schattenjacht.
Stashnote
Brief in de cache bedoeld voor dreuzels. Het kan gebeuren dat een dreuzel per ongeluk een cache vindt. De stashnote biedt dan informatie in de hoop dat de dreuzel de cache niet ript.
Statistiek cachen
Trachten bepaalde statistische overzichten "vol" te krijgen via het vinden van caches.
Voorbeelden:
- Jachtkalender: op alle dagen van het jaar minstens één cache vinden.
- D/T: alle 81 mogelijkheid voor Difficulty/Terrain (Moeilijkheid/Terrein) vullen.
- Gemeentes: in alle gemeentes van een land een cache vinden.
Statistiek-cacher
Iemand die vooral het statistiek-cachen beoefent. Dus bijv, in iedere gemeente in Nederland een cache vinden; of op iedere dag van het kalenderjaar een cache vinden; of op 1 dag met de trein in alle Nederlandse provincies een cache vinden; of op elke dag van een maand evenveel caches vinden als het dagnummer; etc.

STF

Second to find. Tweede vondst van een cache, zilver dus.
Stipje wegwerken
Een cache vinden. Bedoeld wordt een stipje op de kaart dat automatisch verdwijnt nadat de desbetreffende cache is gelogd.

Stoepje schoonvegen

Alle caches in de buurt van je huis vinden en loggen.

Stoffer-en-Blik keurmerk

Keurmerk voor een cache die vrijwel geheel per gemotoriseerd vervoermiddel is te doen.

Strafcache

Cache die men bij voorbaat eigenlijk niet leuk vindt, maar toch zou willen vinden met als doel een irritante stip op de kaart weg te werken.
Stuitcache
Cache die relatief snel gevonden wordt, maar moeilijkheden oplevert om te openen. Bij voorbeeld slimme knutselwerken, of een ter plekke op te lossen puzzel om een code te kraken.

Surprise event


Jaarlijks event in december ter gelegenheid van Sinterklaas.
Carrottecalypso S