Carrottecalypso P
Paparazzo
Geocacher die stiekem foto's maakt van een andere geocacher en deze foto's op de site www.geocaching.com publiceert. (Meervoud van paparazzo is paparazzi.)
Peilen

Zie Projecteren.

Peter-en-de-wolf-log
Log waarin wordt gemeld wordt dat het logboekje ***VOL*** is. Bij nadere inspectie blijkt, dat er nog plaats is of dat tenminste de helft van het boekje (nl. de achterkant van de blaadjes) nog niet beschreven is.
Petling
Cache in de vorm van een kunststof (PET) buisje met schroefdop, er uitziend als reageerbuisje. Er kan alleen een loglijstje in. Het is qua grootte dus een micro-cache. Er wordt ook wel naar gerefereerd als PET-preform, omdat het technisch mogelijk is van een PET-ling een PET-fles te produceren.
Pijltje volgen
Zonder gebruik te maken van geavanceerde cache-technieken of enig kaartmateriaal, domweg vertrouwen op de aanwijzingen van het pijltje op de GPSr. Leidt helaas soms tot blikvernauwing, waarbij de geocacher geen oog meer heeft voor al het schoons hetgeen de natuur ter plaatse biedt en zelfs kan vergeten zich in gezelschap te bevinden van mede-geocachers.
Pikhouweel
Handig hulpmiddel dat niet mag ontbreken in de toolbox. Komt vaak voor in Trail-logjes van Wilxlii Carrotte, omdat trail rijmt op pikhouweel.
Plop-cache
Cache die is verborgen in een buis, veelal onderdeel van een hek, waarbij meestal aan de bovenkant de kunststofdop moet worden gelicht om de cache te pakken.
PMN-cache
Pleur Maar Neer cache. Benaming voor een cache die niets meer biedt dan de cache zelf. Valt in de categorie cache-gezeur.

Pocket Querie

Mogelijkheid voor Premium members om actuele gegevens van geselecteerde caches uit de database van www.geocaching.com te ontvangen via de mail. Deze gegevens kunnen bij voorbeeld gebruikt worden om caches offline op te slaan in het programma GSAK.

P
odium

Denkbeeldige verhoging waarop de eerste 3 vinders van een nieuw geplaatste cache zich gelukkig voelen.

P
odiumjager

Iemand die bij het uitkomen van een nieuwe cache altijd een van de eerste 3 vinders wil zijn. 

Pondcacher

Iemand met 500 of meer gevonden caches. Volgende stadium is kilocacher (1.000 gevonden caches).
POI
Point Of Interest. Wordt gebruikt bij de navigatie om aan te geven waar een bijzonder punt is, bijv. een benzinepomp of een restaurant. Voor ons geocachers kunnen ook de locaties van caches als POI worden aangemerkt.

Pooh-log

Log waarin de mascotte van het cache-team steeds een hoofdrol speelt, inclusief foto ervan.
Pools avontuur
Met meerdere cache-teams doen van een multi-cache waarbij de afstand tussen de way-points minstens 1000 km bedraagt en de temperatuur onder het vriespunt is.
Poolse landdag
In de zomer van 2005 begaf een groep geocachers o.l.v. Biertje zich op de fiets richting de twee kerkjes cache in Polen. Na een barre tocht van ongeveer 3 weken was het gezelschap genoodzaakt ter hoogte van Utrecht terug te keren. Het budget was op, maar ieder café tussen Den Haag en Utrecht was in kaart gebracht. "Nog nooit heb ik twee hobby's zo goed kunnen combineren" aldus reisleider Biertje.
Powertrail
Een serie genummerde caches die zodanig zijn geplaatst, dat het mogelijk is in relatief korte tijd veel van deze caches te vinden. Aan een powertrail is geen minimum of maximum aantal caches verbonden, maar in de praktijk (vooral in de USA) ligt het aantal tussen 100 en 1000.

Premium member

Betalend lidmaatschap van Geocaching HQ. Als Premium member kan men o.a. Pocket Queries via de mail ontvangen. Het gratis lidmaatschap heet: Basic member.
Prikstok
Attribuut ter lengte van ongeveer 1 meter om een cache te zoeken via lichtjes prikken in allerlei natuurlijk materiaal waaronder een cache verborgen kan zijn.
Printje
Uitgeprinte cache-beschrijving. Vaak handig om mee te nemen tijdens het geocachen, vooral als de beschrijving foto's bevat die essentieel zijn voor het vinden van way-points of de cache.
PRNF
Persoonlijk Record van het aantal Not-Founds op één dag. Er is een Nederlandse geocacher wiens PRNF 29 bedraagt.
Proefloper
Iemand die bereid is een cache te gaan vinden op grond van de cache-beschrijving die nog niet aan de reviewer is voorgelegd ter goedkeuring. Doel van deze actie: eventuele fouten uit de cache-beschrijving aan het licht brengen, zodat die verbeterd kunnen worden en zodoende voorkomen dat geocachers, vooral de goudjagers, onnodige problemen ondervinden.
Profile (Profiel)


Allerlei persoonlijke gegevens die Geocaching HQ voor iedere geocacher bijhoudt op een speciale persoonlijke pagina. Vermeld zijn o.a.: gevonden en verstopte caches, statistieken, een mogelijkheid om deze geocacher een email te sturen en gegevens die wel/niet ingevuld hoeven te worden. Verder kan ieder op het eigen profile zelf allerlei eigen info plaatsen

Project-GC


Wesite voor alle geocachers, gespecialiseerd in het vervaardigen van allerlei statistieken over geocaching. Te vinden op http://project-gc.com/. De website mag van Geocaching HQ alle gegevens uit de database gebruiken. Log in met je ID van www.geocaching.com en ontdek de meest leuke, interessante of bizarre statistieken.

Niet alle statisieken zijn gratis. Het totaalpakker kost op dit moment 18 euro per jaar.

Projecteren


Coördinaten berekenen van een punt dat gelegen is op een bepaalde afstand en in een bepaalde richting vanaf een ander punt. Anders gezegd en meestal de praktijk: bepaal vanaf het punt waar je staat een ander punt. Dat andere punt ligt een aantal meters verderop in een bepaalde richting.
Vandaag de dag biedt vrijwel elke GPSr deze berekening aan.
Projecteren wordt ook wel peilen genoemd.

Pseudo-cachers
Personen die weliswaar de hobby geocachen min of meer beoefenen, maar allerlei problemen hebben met de daaraan verbonden vervelende kanten, zoals: krijgen van vieze handen, oplopen van insectenbeten, geprikt worden door brandnetels en braamstruiken, tegenkomen van te kleine caches, onduidelijke beschrijvingen, verkeerd gestelde formules, uitvallen van de GPSr en talloze andere kleinigheden. Echte geocachers malen er niet om. Pseudo-cachers haken na verloop van tijd af.
Pseudo-goud
Nep-fictieve beloning voor ofwel:
1. degene die als eerste de cache heeft gevonden, nadat deze significant van locatie is veranderd.
2. degene die als eerste in een ververst (dus leeg) logboek logt.
Puntje


Uitdrukking voor het vinden van een cache, omdat elke gevonden cache wordt geteld en vermeld door www.geocaching.com.

Puntjesjager
Iemand die het geocachen voornamelijk beoefent om veel caches te vinden en zodoende hoog te scoren in ranglijsten. Ter verduidelijking: een puntjesjager beoogt de puntjes op normale legale wijze te verzamelen. Dit in tegenstelling tot de puntjesstroper.
Puntjesjagersgilde
In 2008 opgericht gilde, waar in principe iedereen lid van kan worden. Een simpele e-mail met het verzoek is voldoende. Graag een klein verhaaltje erbij waarom. 
Hier vind je de pagina met alle leden van het Puntjesjagersgilde.
Puntjesloos "event"


Event voor een mijlpaal of ander heugelijk feit waarbij de deelnemers vrijelijk aanwezig zijn uit wederzijds respect en vriendschap, zonder dat er een puntje behaald kan worden .

Puntjespikker
Iemand die ten onrechte een cache logt als FOUND. Men vindt bijv. een kuiltje waar de cache misschien in lag, een magneetje waar de cache misschien aan vastzat, een touwtje waar de cache misschien aan hing, etc. en zou dan eigenlijk NOT FOUND moeten loggen.
Puntjesstroper
Iemand die het geocachen voornamelijk beoefent om veel caches te vinden en zodoende hoog te scoren in ranglijsten, maar daarbij niet altijd even zorgvuldig te werk gaat, of zelfs oneerlijk en/of op achterbakse wijze opereert. Ter verduidelijking: een puntjesjager beoogt de puntjes op normale legale wijze te verzamelen.
Puntjeszeurder
Iemand die bij voortduring klaagt, insinueert, aangeeft, e.d. dat bepaalde andere geocachers alleen maar uit zijn op het vergaren van puntjes.
Puppie-methode
In groepsverband als jonge honden alle kanten uit rennen, omdat iedereen denkt te weten waar de cache ligt. Per definitie is dat ieder een eigen kant uit.
Purk-pad
Zeer modderig pad waarop men tot over de enkels in de drab wegzakt, en waarbij het over de hele breedte van het pad onmogelijk is de drab te ontwijken. Het is gebruikelijk hiervoor in de beschrijving te waarschuwen, zodat passend schoeisel kan worden aangetrokken.

Puzzel-cache

Mysterie-cache waarbij een puzzel moet worden opgelost. De puzzel is meestal een gedachtenkronkel van de cache-plaatser.

Pyne-log


Uiterst fraai vervaardigde log met romantische teksten, gelardeerd met prachtige natuurfoto's.

Carrottecalypso P