Carrottecalypso O

ODB

Onder De Brug.

Oeps-cache

Cache die door de reviewer onterecht online is gebracht en met de reviewer-note "Oeps" weer wordt teruggetrokken.

Offline zetten

Aangeven door een cache-plaatser via www.geocaching.com dat een cache tijdelijk niet te vinden is. Meestal een reactie op een note of een not-found log van een geocacher die de cache niet heeft kunnen vinden en vermoedt dat de cache er niet meer ligt.

Offset-cache

Multi-cache met slechts één way-point, waar men de aanwijzing vindt voor de cache.

OIDB

Oplossing In De Buurt. Noodzakelijk hulpmiddel om te cache te openen/pakken/bereiken is in de buurt verstopt. Sympathieke actie van de cache-plaatser.

Onlogische plek

Verstopplek van een cache die geocachers in het algemeen niet verwachten. Vooral op 'vlakke' plekken. Meestal liggen caches verstopt nabij objecten. Uiteraard noemen geocachers dat laatste een logische plek.

O
M

Owner Maintenance, ofwel een melding van de cache-plaatser, dat er onderhoud is gepleegd aan de cache. Dit is vaak een reactie op een NM-log. Beide logmogelijkheden zijn keuzemogelijkheden bij het plaatsen van een log.

Ontmaagden

Als eerste een nieuw geplaatste cache vinden. Dit begrip is enigszins verouderd. Tegenwoordig heeft men een FTF behaald of goud gescoord.
Oppikkertje
Cache waarvan de coördinaten bekend zijn (eventueel via puzzelen en/of berekeningen) en zonder verdere problemen gemakkelijk gevonden zou moeten kunnen worden.
Op-ruilen
Zodanig goodies ruilen bij de cache, dat de totaalwaarde van de cache-inhoud groter wordt. De Engelse term is up-trading.
Opschepper
Cache-plaatser die overdrijft wat betreft de grootte van de cache
. Voor/tijdens/na zijn geregelde cafébezoekjes heeft Biertje dit fenomeen meermalen meegemaakt en hij wees daar op in één van zijn logs: http://coord.info/GLMT2VKY
Opschot
Alles wat groeit en bloeit, vaak voorzien van hinderlijke stekels, en danig in de weg kan zitten bij het bereiken van de cache.
Orde der schijnheiligen

Zie Schijnheiligen.

Oude print
Mogelijk verouderde cache-beschrijving. Het staat de cacheplaatser vrij op elk willekeurig moment de cache-beschrijving te wijzigen en dit gebeurt dan ook (on)regelmatig. Vaak heeft dit te maken met verloren gegane way-points e.d.

OZI-(Explorer)


In oude cache-tijden (vóór 2008) veelgebruikt computerprogramma bij het geocachen, waarmee het mogelijk was gedetailleerde kaarten te benutten om caches te vinden.

Carrottecalypso O