Carrottecalypso M

Maagd

Cache die nog niet is gevonden.

Maagdenjager

Geocacher die veel energie steekt in het als eerste willen vinden van een cache. Dit begrip is eniszins verouderd. Men spreekt liever van Goudjager

Maandagmiddag-cache

Lekker eenvoudige multi met een afstand van 2 tot 5 km.

Magnetische noorden

Richting waarheen een kompasnaald wijst. Deze wijkt licht af van het Ware noorden en verandert voortdurend (in geringe mate).

Mapdatum


Zie 'Kaartdatum'

Mapquest
Internetbedrijf dat de mogelijkheid biedt coördinaten in te typen en zodoende bijbehorende kaarten op het beeldscherm te tonen.
Martelcache
Cache die in eerste instantie wel wordt gevonden, maar lastig is te openen, omdat de cache-plaatser allerlei hindernissen heeft ingebouwd.
Media-aandacht
Aandacht van TV, radio, krant voor het geocachen. Omdat nog steeds na vele jaren bestaan van de hobby de betreffende journalisten nauwelijks het geocachen kennen, hebben ze de neiging uit te willen leggen wat het is. Meestal wordt een geocacher geïnterviewd die enthousiast over de hobby vertelt. Binnen de geocache-wereld is discussie of geocachers moeten meewerken aan deze aandacht i.v.m. de (terechte of onterechte) angst dat er teveel mensen de hobby gaan beoefenen. 
Meelhoppertje
Verstopwijze veelvuldig aangetroffen in Tilburg en omgeving, zijnde een stammetje dat volledig opgaat in de omgeving, aan de onderkant voorzien van een potje waarin een aanwijzing of een logboekje.

Meetpunten-jacht

In kaart brengen samen met foto's en teksten van alle officiële RD-meetpunten in Nederland. Te vinden via
www.geocaching.nl.


Members-only cache

Cache waarvan je de beschrijving alleen kunt lezen als je premium member bent van Geocaching HQ.

Metaalbewerking

Het uitdelen van de virtuele gouden, zilveren en bronzen medailles via het FTF-klassement.
Meta-cache
Cache die pas gevonden kan worden na het vinden van een aantal andere caches. Die caches bevatten dan informatie voor het vinden van de meta-cache. Een meta-cache wordt meestal bonus-cache genoemd.

Micro-allergie


Snel ontstane jeuk en/of irritatie bij het horen of lezen van het woord micro. Categorie cache-gezeur.

Micro-cache


Kleine cache
van maximaal 0,1 liter inhoud, meestal een filmrol-houdertje of een petling. Bevat alleen een loglijst.
Het totale spectrum: large-regular-small-micro-nano. Zie cache-grootte.

Microfiel


Iemand die veel
relatief eenvoudige traditional micro-caches opspoort met als voornaamste doel puntjes te scoren voor de statistieken.


Micro-hater


Iemand die het fenomeen micro-cache afkeurt. Categorie cache-gezeur.


Micro-manie
Micro-obsessie


Innerlijke drang om veel micro-caches te plaatsen, zelfs op plekken waarvan men zich afvraagt wat daar zo interessant aan is.


Micro-zeurder


Iemand die elke gelegenheid aangrijpt om afkeuring van het fenomeen micro-cache aan de orde te stellen. Categorie cache-gezeur.

Mijlpaal-cache


Cache die wordt uitgezocht en gevonden als tigste. Populair zijn de aantallen 100, 500, 1000, 5.000, 10.000, enz, maar ook andere aantallen zijn denkbaar.

Mini-event
Onofficieel kleinschalig event van minimaal 5 cache-teams, die gezamenlijk een nieuwe en/of bijzondere cache gaan doen. Wordt soms georganiseerd via notes op de betreffende cache-pagina. Kan ook spontaan ontstaan door massale toeloop ter plekke.

Mini-serie

Kleine serie caches bestaande uit 2-4 caches.
Miswijzing (EPE)
Afwijking bij het weergeven van coördinaten op een GPSr. De oorzaken zijn velerlei: satellietklokfouten, omloopbaan afwijkingen, atmosferische vertraging, groepsvertraging, multipad, ontvangerruis en ontvangerdynamiek. Elk van deze oorzaken kan varieren tussen de 0,5 en de 6 meter. Opgeteld komen ze gemiddeld uit op ongeveer 8,5 meter.

MOC

Members-only cache.

Moeilijkheids-graad

Mate van moeilijkheid om een cache te vinden. Voor elke cache wordt op de pagina met sterren aangegeven hoe hoog de moeilijkheidsgraad is voor het vinden (D=difficulty). De schaal loopt van 1 ster (laagst) met halve sterren op tot 5 (hoogst). Er zijn dus 9 gradaties.

Muggle

Zie: dreuzel.
Multi-cache
Oorspronkelijk een route met meerdere caches. De benaming wordt nu gebruikt voor caches waarbij meerdere way-points zijn gebruikt.
Munitiekist
Handige metalen kist om als cache te gebruiken. Waterdicht, gaat jaren mee en groot genoeg om trackables en goodies te herbergen. Verstandige cache-plaatsers hebben de rode stickers waarop staat dat de inhoud explosief is, eraf gepeuterd.
MWVDOA


Mijnheer Wortel Van De Olijke Antwoorden. Een zogenaamde ezelsbrug voor de volgorde van te maken berekeningen in formules, waarin de volgorde is:
Machtsverheffen, Worteltrekken, Vermenigvuldigen, Delen, Optellen, Aftrekken
Voorbeeld:

5x6 / V9 + 62 / 12 - 20 / V16 =
(5 maal 6 gedeeld door wortel 9) + (6 tot de macht 2 gedeeld door 12) - (20 gedeeld door wortel 16) =
(5 maal 6 gedeeld door 3) + (36 gedeeld door 12) - (20 gedeeld door 4) =
(30 gedeeld door 3) + (36 gedeeld door 12) - (20 gedeeld door 4) =
10 + 3 - 5 =
8


Myriacacher

Iemand met 10.000 of meer gevonden caches.
Mysterie cache
Cache waarvan de coördinaten vooraf onbekend zijn. In de cache-beschrijving kunnen aanwijzingen staan.
Meestal betreft het een puzzel-cache, waarbij men eerst thuis een puzzel moet oplossen alvorens enig idee te hebben waar de cache ligt of waar de cache-route begint.
Veel trails eindigen met een bonuscache in de vorm van een mysterie. Onderweg dient dan info verzameld te worden om de coördinaten te kunnen berekenen.

Carrottecalypso M