Carrottecalypso K
Kaartdatum


Wiskundig model als basis van een coördinatenstelsel op een platte kaart. De niet echt ronde vorm van de aarde speelt daarin een grote rol. Bedoeling is om het mogelijk te maken op consistente wijze zo accuraat mogelijke berekeningen te kunnen uitvoeren. Bij geocaching wordt voornamelijk WGS'84 gebruikt. Er zijn vele andere zoals UTM, RD, etc.
Lengte- en breedtegraden op een kaart behoren altijd bij een specifieke kaartdatum.


Kabouterkaarten

Illegale kaarten uit oude tijden toen topografische kaarten nog geen gemeengoed waren. Legale kaarten waren onbetaalbaar duur. Om kosten te drukken werden die kaarten illegaal gekopieerd en 'door de kaboutertjes' verspreid op CD-roms. Op het NL-forum mocht het woord 'kabouterkaart' zelfs niet worden genoemd. 

Kalenderjacht

Trachten op elke kalenderdag van het jaar - ongeacht het jaartal - een cache gevonden te hebben.

Kameleon-cache

Cache die zeer goed aan de omgeving is aangepast en daardoor op het eerste gezicht als het ware onzichtbaar is geworden.

Katvanger

Iemand die bij lastig te pakken caches de kastanjes uit het vuur sleept, omdat een geocacher dat niet zelf kan. Bij voorbeeld in een hoge boom klimmen of in koud water duiken. De geocacher krijgt de cache keurig aangereikt, logt vrolijk, waarna de katvanger de cache weer terugplaatst.
Kettinglog
(Meestal) lange internetlog waarin alle bezochte caches van die dag worden vermeld en de bezoeken min of meer worden beschreven. Deze kettinglog wordt via kopiëren en plakken in zijn geheel geplaatst als internetlog bij al die bezochte caches. Veelal eindigt een kettinglog met een Dooie dank.

Kilocacher

Iemand met 1.000 of meer gevonden caches. Het volgende stadium is myria-cacher (10.000 founds). 
Kinder-cache
Kindvriendelijke cache. Belangrijke ingrediënten: geen moeilijk begaanbaar gebied, maximaal vijf kilometer wandelen, geen grote dieren tegenkomen, lekker puzzelen, grote goed gevulde cache.
Klaagmuur
Kunstmatige 'muur' bestaande uit keien gevat in draadstaal. De cache is verstopt tussen de keien en leidt meermalen tot langdurig vergeefs en daardoor frustrerend zoeken. Vandaar het klagen.

Klassieker

Cache die al minstens 10 jaar bestaat en die de hele periode op hetzelfde plekje ligt.

Klimcache

Cache waarvoor geklommen moet worden met speciale tools, ofwel hoog in een boom, ofwel langs rotsen. Doe dit nooit alleen!
Koekje van eigen deeg
Cache waarbij de cache-plaatser zelf de grootste moeite heeft zijn eigen cache terug te vinden. Mogelijk is de cache verplaatst of geript. Toch komt het soms voor dat de cache-plaatser een zodanig lastige locatie als verstopplek heeft gekozen, dat hij zijn eigen cache niet meer kan terugvinden.
Koekoeksei
Cache door een enthousiaste newbie geplaatst die er verder niet meer naar omkijkt. Nog vervelender als bij eventuele mankementen de cache-plaatser onbereikbaar is.

Koos de Kapper-cache

No nonsense cache, recht door zee, stevig veldwerk.
Kort lontje
Iemand die verontwaardigd reageert als men die persoon wijst op geocaching-onwaardig gedrag. Bij voorbeeld rechtstreeks naar caches van multi's of mysteries zoeken, omdat die persoon de coördinaten heeft verkregen via cheat-sites op internet. 
Kraken
Het vinden van de coördinaten van een multi-cache, puzzel-cache of bonuscache, door thuis de beschrijving zodanig te bestuderen dat geen way-points behoeven te worden gedaan, om op eenvoudige wijze de cache onmiddellijk te vinden. Is alleen mogelijk met een rammelende cache-beschrijving.
Kristal-multi
Multi-cache waarbij van tevoren alle coördinaten van de way-points worden opgegeven en onderweg stuk voor stuk de verschillende cijfers van de eindcoördinaten van de cache worden verzameld. Er komen dus geen formules aan te pas. Alles is kristalhelder!
Kruimelspoor
Spoor dat men nalaat. Dit kan letterlijk met kruimeltjes of figuurlijk op elektronische apparaten, zodat men later nog eens via kaarten kan bekijken wat de gevolgde route is geweest. Wordt ook wel track genoemd.
Kruispeilen
1. Een kruispunt aanmaken tussen 4 gegeven punten via 2 kruisende diagonalen.
of
2. Een kruispunt aanmaken op twee kruisende lijnen die vertrekken vanuit 2 gegeven punten in gegeven richtingen.
Opmerking: in de geocache-praktijk wordt op de GPSr een kunstgreep toegepast: maak een route, waarbij de route zodanig wordt opgezet, dat die zichzelf kruist op het bedoelde kruispunt.

Carrottecalypso K