Carrottecalypso H

Hans-Kazan-cache

Cache waaruit in rap tempo de leuke goodies verdwijnen en er niets anders dan nietszeggende, goedkope prulletjes worden terug gedaan.

HardCore Triangle

Nog steeds bestaande cluster van cache-teams ontstaan voor het Watch-it!! event. Komt uit het westen des lands. Is vooral verbaal sterk. (Wordt soms ook de Driehoek genoemd.)

Heading

De gepeilde richting waarin men zich op een bepaald moment verplaatst.

Hectocacher

Iemand met 100 of meer gevonden caches. Het volgende stadium is kilocacher (1000 founds),

Hengelcache

Cache die hoog in een boom is opgehangen en alleen met een zeer lange stok kan worden 'geplukt', omdat de boom niet geschikt is als klimboom. Grootste probleem is vaak om de cache weer netjes terug te plaatsen.

Hengelbuis-cache

Cache die is verzonken in een buis en alleen kan worden gepakt met een magneet die vastzit aan een stok of touwtje. Vergelijkbaar is de waterbuis-cache die alleen met water naar boven kan worden gehaald.

Het Gele Bussie

In januari 2015 overleden multifunctioneel geel busje van Barny; diende tevens als cache en leidde tot te veel discussies met de eigenaar.
HHE
Halloween Horror Event. Sinds 2001 jaarlijks rond 1 november georganiseerd door IJskimo samen met een team vrijwilligers. Ieder jaar een andere locatie.
Hint


Extra aanwijzing in versleutelde vorm. Geocaching HQ schrijft voor de hint leeg te laten als er geen echte hint wordt gegeven. Dus geen nonsens teksten. Zie daarvoor bij: domme hint.

Advies: geef ALTIJD een hint, maar dan wel een echte en een duidelijke. Ook als je denkt dat de cache zo gemakkelijk is verborgen, dat een hint niet nodig is. Vooral gemakkelijk verstopte caches kunnen geript worden, Een duidelijke hint helpt dan om te constateren, dat de cache er niet meer is. Het voorkomt onnodig lang vergeefs zoeken.


Hitch-hiker (HH)

Reizende cache, meestal met een doel of met opdrachten. Het Gele Bussie (†) was hier een voorbeeld van. In Nederland waren nog ongeveer 10 heel oude Hitch-hikers actief, toen Groundspeak in augustus 2017 plots de stekker uit de hitchhikers trok. Ze bestaan dus niet meer.

Hit-n-run-cache

Gemakkelijke en snel te bereiken cache.

Hotline

Telefoonverbinding met de cache-plaatser als men niet weet hoe het verder moet.
Huis- en tuin-cache
Vlakbij eigen huis geplaatste cache. Populaire verstopplaatsen zijn: voor-/achtertuin, hekje, schuurtje, schutting, enz. Reden voor dit soort plaatsing kan zijn bij voorbeeld: gebrek aan toestemming voor het leggen in een natuurgebied, of vanwege gewenste kennismaking met andere geocachers, e.d. Wordt ook wel voortuincache genoemd.

Huiskamer-multi

Multi-cache waarvan de coördinaten thuis kunnen worden bepaald via intelligent speurwerk. M.a.w de cache kan gekraakt worden.
Hulplijntje
Bellen met iemand die de cache al eens heeft gevonden in de hoop een aanwijzing te krijgen ingeval men denkt zonder deze aanwijzing niet verder te kunnen.

Hulpmiddel in de buurt

Noodzakelijk hulpmiddel om te cache te openen/pakken/bereiken is in de buurt verstopt. Sympathieke actie van de cache-plaatser. Wordt ook wel afgekort als OIDB (oplossing in de buurt).
Hunter
Geocacher die alle caches onder alle omstandigheden kan waarderen en dus vaak op jacht is.
Het woord wordt ook gebruikt in algemene zin voor geocacher.

Carrottecalypso H