Carrottecalypso G

G+

Vooral in Duitsland gebruikte hint om aan te geven dat vlakbij de cache het gc-logo is aangebracht.
Garmin-gap
Vermeend moment van slechte ontvangst op een GPSr van het merk Garmin, veroorzaakt door een toevallige slechte stand van de navigatie-satelieten.
GBCV
Gewoon Boeren Cache Verstand. Ofwel nadenken, deduceren, combineren, uitsluiten en meer van dat soort acties. Vooral handig bij het oplossen van puzzels.

G
C

Veel gebruikte afkorting voor Geocaching.
GC-code
Unieke code waarmee iedere cache van Geocaching HQ is gedefinieerd, beginnend met de letters GC gevolgd door één of meer letters/cijfers.
De code wordt onmiddellijk toegekend door Geocaching HQ zodra een cache wordt aangemeld, dus nog voordat de cache is goedgekeurd. 
De GC-code wordt ook wel cache-code genoemd.

NB Een cache-naam hoeft niet uniek te zijn. Er zijn bijv. meerdere caches die "Heen en Weer" als naam hebben. Dat is niet erg, want de GC-codes van die caches zijn verschillend.
GC-logo
Officiële logo van Geocaching HQ:

G
E

Afkorting voor Google Earth.

G
eo-art

Kunstzinnige uiting met behulp van vele icoontjes op de kaart. Meestal worden het mysterie-icoontje daarvoor gebruikt. Zie bijv. hier: Geo-art.

G
eo-bieb

Minibieb waarin een cache is verstopt. Opvallend hoe deze de laatste tijd als paddenstoeltjes uit de grond schieten. 
Geocacher
Iemand met de hobby geocaching. Wordt ook wel kortweg cacher genoemd.
De echte geocacher houdt van alle vormen en soorten caches, dus van micro, small, regular, large tot traditional, multi of mysterie caches en van drive-in tot lange wandel- of fiets- of autotochten.
Geocaching
Hobby waarbij de ene mens caches verstopt met de bedoeling deze door andere mensen te laten vinden. De hobby bestaat sinds 2000. In dat jaar kwam de mogelijkheid voor niet-militairen vrij om gebruik te maken van het Amerikaanse GPS-satellieten-systeem.
Afleiding van het Engelse woord:
Geo = aarde
Het Franse woord 'cacher' betekent verstoppen.

Geocaching.com

Officiële website
https://www.geocaching.com van Geocaching HQ.
Geocaching HQ
Hoofdkwartier van de wereldwijde geocaching-organisatie, gevestigd in Seattle USA die via de website
https://www.geocaching.com alom het geocachen propageert.
Geocaching.nl
Op eigen benen staande stichting, maar wel aan Geocaching HQ gelieerd. De website is
www.geocaching.nl. Mag gebruik maken van de gegevens uit de database van Geocaching HQ.
Geocacheoudo-filus-virus
Viru
s waarbij diegene die ermee besmet is onbedwingbare dwang heeft om te zoeken naar caches met een GC-code van maximaal 4 cijfers en/of letters na de GC, dus geocaches binnen de range van GC1 t/m GCZZZZ. Dit zijn de oudste en langstliggende cache uit de periode 2000-2007 en daarom steeds zeldzamer.
Geocache-team
Als zodanig aangemeld team met unieke team-naam bij Geocaching HQ. Een team mag uit één persoon of meerdere personen en/of hond(en) bestaan.

Geocide

Het archiveren door een cache-plaatser van al zijn caches, meestal uit ongenoegen. Iemand in België heeft eens in één klap al zijn 200 caches gerachiveerd.

Geo-coaching

Iemand leren en begeleiden om het geocachen aan te leren. In het algemeen is één les voldoende.

Geocoderen

Koppelen van adreslokaties en/of straatsegmenten aan coördinaten.
Geocoin
Speciaal veelal als munt uitziend object. Kan net als TB's worden gevolgd via het loggen op de speciale trackable-site. Zie hier.

Geocoining

Zo snel mogelijk via internet een geocoin scoren.
Geocoin-verslaving
Ziekelijke maar ongevaarlijke aandoening veroorzaakt door de aanblik van blinkende geocoins. Geocoin-verslaafden spreken zelf liever van prettig gestoord zijn, aldus de verslaving ontkennende. Juist deze ontkenning demonstreert overduidelijk de verslaving.

Geoculture

Combinatie van geocachen en cultuur.
Geodaanbox
Een speciaal met vernuft geconstrueerde cache in de vorm van een box, waarbij de logrol op schijnbaar hermetisch gesloten wijze in de cache is opgeborgen. Het is aan de geocacher om de cache te openen met beleid en zonder geweld  te gebruiken.
Geodashing
Een spel waarbij de spelers met behulp van een GPSr zoveel mogelijk punten proberen te halen. Zij verdienen een punt als ze precies een bepaald way-point weten te bereiken dat willekeurig op de aardbol is aangewezen. Iedere maand is er een nieuw spel met nieuwe kansen doordat compleet nieuwe en onvoorspelbare way-points worden aangewezen over de gehele aardbol. Te vinden:
hier
.

Geodoc-setje

Medisch setje met o.a. teken-verwijder-tangetje en bijbehorende gebruiksaanwijzing.
Geo d'Or


Toekenning van een waardering aan een cache. Mogelijkheid via
www.geocaching.nl om je waardering voor bepaalde caches tot uitdrukking te brengen. Ook is daar te zien hoeveel Geo d'Or waarderingen elke cache heeft.

Verouderd.

Vervangen door het Favorite-systeem.

 

Geoflasher


Hardlopende geocacher. In sommige gevallen: stevig doorlopende cacher.

Geo-
gadget

HiTech hebbedingetje om het cachen gemakkelijker te maken.

Geo-
gast

Iemand die niet bekend is met geocaching, maar een keertje meeloopt om te ervaren wat het inhoudt.

Geo-groentje

Iemand met alleen belangstelling voor geocaching en zelf nog geen cache heeft gevonden.

Ge(o)groet

Mailondertekening van geocachers onder elkaar. Ook in logs wordt deze groetwijze gebruikt.

Geoketser

Mislukte cache-zoektocht wegens het afgaan op een verouderde cache-beschrijving.

Geo-
Leaks

Website in de vorm van een forum waarop de oplossingen van puzzel-caches worden besproken en gegeven.
Geolutin
Genummerd voorwerp dat van cache naar cache reist en waarvan de route via het nummer op de (Franse) site van
www.geolutins.com is te volgen.
Geo post-office
Speciale cache om te dienen als tussen- of eindstation voor briefverkeer. In principe is in de cache een stempel aanwezig om de brieven van een bewijs te kunnen voorzien.
Geotopia
Bijnaam voor Alphen aan den Rijn, een plaats in de provincie Zuid-Holland met verschrikkelijk veel caches, niet in het minst door de activiteiten van Brouwertjes, de snelste geocacher van Nederland en omstreken.
Geo-woordspeling
Taalkundige verbinding met het voorvoegsel "geo".
Voorbeelden:
geohacktdag, geohacker, geo-ADHD, geodorant, geo-adoreren, ge-orgie, geo-chatter, geocide, etc.
Getallenfreak


Iemand die spreekt van getallen waar cijfers worden bedoeld. Zo nu en dan gebeurt dit in cache-beschrijvingen. Voor degenen die geinteresseerd zijn in het verschil tussen cijfers en getallen: kijk hier.


Ghost-cacher

Geocacher die wel een cache vindt, maar noch logt in het logboek noch op internet.

GME

Geocaching Multi Event. Jaarlijks event van Scouting Erica in Naarden. In 2011 voor het laatst gehouden.
Gniffel-cache
Cache die voor iedereen zichtbaar is "verborgen", maar alleen door geocachers gniffelend als zodanig wordt herkend.
Goedkeuring
Alvorens een cache-beschrijving verschijnt op de site van
www.geocaching.com, moet eerst goedkeuring worden verkregen van de reviewer. Hiervoor dient men een formulier op die site in te vullen. Verder zijn er nogal wat regels waaraan de cache moet voldoen om goedkeuring te krijgen.
Goodie


Ruilobject voor in een cache. Hoewel het woord eigenlijk "goed" betekent, zijn er ook minder "goede" goodies. Die worden baddies of uglies genoemd.

NB TB's en coins zijn GEEN goodies. 


Goodie Shop

Winkeltje gerund door prof. Lupardi waar men goodies en Travel Bug Tags etc. kan kopen.
Google Earth
Wereldbol waarop ingezoomd kan worden om details te bekijken. Via www.geocaching.com is het mogelijk de locaties van alle caches op de aardbol te bekijken.
Google Maps
Online kaartendienst van Google waarmee geografische locaties opgezocht kunnen worden. Via www.geocaching.com is het mogelijk de locaties van alle caches op de aardbol te bekijken.

Goud

Fictieve beloning voor het als eerste vinden van een bepaalde cache.

Goudjacht

Niet-officiële wedstrijd wie als eerste een bepaalde cache vindt.

Goudjager

Deelnemer aan een niet-officiële wedstrijd wie als eerste een bepaalde cache vindt.
Goudkoorts
Verhoogde lichaamstemperatuur en/of verhoogde staat van opwinding veroorzaakt door het als eerste vinden en willen vinden van een bepaalde cache.
GPSr


GPS receiver ofwel GPS ontvanger. GPS = Global Positioning System = Waar ben je op aarde? Een GPSr kan de coördinaten weergeven van de plek waar je bent of van de plek waar je naar toe wilt en geeft dan de richting en de afstand aan.

Een GPSr is een handapparaat met vele specifieke mogelijkheden, zoals: routes maken, projecteren, kompas e.d.

GPS-segment


Onderdeel van het wereldwijde GPS-gebeuren. We onderscheiden er drie:

Ruimte-segment: De 24 GPS satellieten die in vele banen rond de aarde draaien, zodat er overal op de wereld dekking is gegarandeerd.

Controle-segment: Alle GPS-stations overal op de wereld waaronder het Master Control Station bij Colorado Springs. Vanuit deze stations worden de satellieten in de gaten gehouden en gegevens verzonden zoals updating, foutmeldingen en correcties aan de hand van uiterst nauwkeurige atoomklokken.

Gebruikers-segment: Behalve door de oorspronkelijke militaire gebruikers wordt dit segment nu ook gebruikt voor landmetingen, routering en hobbyisme.

GPX
Bepaalde vorm waarin een bestand met caches computertechnisch gezien is gegoten. Het is de afkorting van
GPS eXchange Format. GPX-bestanden worden bij voorbeeld via pocket queries aangeboden via www.geocaching.com. Het hulppogramma GSAK maakt daar graag gebruik van.
Graaien
Geheel van handelingen behorend bij het vinden van de cache. Dus:
1. Wacht tot er geen dreuzels meer aandacht hebben.
2. Kijk goed hoe de cache verstopt is.
3. Neem eventueel de cache onopvallend mee naar een veilig plekje.
4. Open de cache voorzichtig.
5. Schrijf je naam en datum in het logboek.
6. Neem eventueel een TB en/of coin mee en laat eventueel een TB en/of coin achter. Noteer de nummers!
7. Ruil eventueel goodies, waarbij je de ruilwaarde in ogenschouw neemt.
8. Wacht tot er geen dreuzels meer aandacht hebben.
9. Plaats de cache terug exact op de wijze zoals aangetroffen, tenzij je gezonde verstand
    zegt, dat de cache wat beter verstopt moet worden.
10. Verlaat de stash area met een goed gevoel.
Graaimoment
Juiste tijdstip om de cache te graaien als er relatief veel drukte op de stash area is. Meestal is het het lastigst de cache terug te plaatsen, omdat dat meestal omzichtiger dient te gebeuren dan het weghalen en dus meer tijd en aandacht in beslag neemt.
Grabbelton  
'Grappig' bedoelde cache. Nadat de vinder de cache gevonden heeft, wordt hij geconfronteerd met een container gevuld met een groot aantal kleine gelijksoortige doosjes o.i.d. De logrol bevindt zich in een van die doosjes. Om de logrol te vinden moeten de doosjes één voor één worden geopend. 
Grabben
Via een log aangeven, dat je een bepaalde trackable in bezit hebt. Grabben kan te vlug gebeuren en wordt dan als niet netjes handelen beschouwd. Eerst dient de geocacher die de trackable in een cache heeft geplaatst de log daarvan op internet te schrijven. Pas daarna mag je de trackable als gevonden te loggen. Pas als de plaatsingslog lang uitblijft, kun je overwegen om te grabben.
Grandfathered


Speciale toestemming van Geocaching HQ voor de opname van een bepaalde cache in hun database. Onder de huidige regels zou de cache niet meer worden opgenomen, maar omdat de plaatsing is geschied voordat de regels van Geocaching HQ werden aangescherpt, mag de cache blijven.
Voorbeelden zijn virtuele caches, webcamcaches en hitch-hikers.

Grensgeval
Cache die op een onlogische plaats ligt, d.w.z op een plek waar in eerste instantie niet wordt gezocht, omdat er allerlei andere meer voor de hand liggende plaatsen zijn. Vooral caches die zijn begraven in open veld, behoren tot deze categorie.

Grid

Tabel van de 9x9 D/T rating

Gridwerker

Geoacher die zijn best doet om zijn grid vol te krijgen. Dwz caches met alle 81 combinaties die mogelijk zijn minstens 1x hebben gevonden.

Groepsontmaagding

Met meerdere cache-teams tegelijkertijd als eerste een cache vinden.
Groundspeak
Groundspeak Inc. is het bedrijf dat eigenaar is van Geocaching.comWaymarking.com, en Wherigo.com. Groundspeak is opgericht in 2000 door Jeremy Irish, Elias Alvord en Bryan Roth. Het Groundspeak hoofdkantoor is gevestigd in Seattle, Washington, VS, en wordt Geocaching HQ genoemd.
Ground Zero
Gebied rondom de cache waar men zoekt naar de cache. Hoe onduidelijker waar de cache ligt, hoe groter de Ground Zero. De afkorting is GZ. Een alternatieve benaming is stash area
GSAK


Geocaching Swiss Army Knife. Handig programma speciaal vervaardigd voor het geocachen. Het is geschikt om heel veel aspecten van het geocachen te verwerken. Te vinden op
www.gsak.net.

Niet alle gebruiksmogelijkheden zijn gratis. Registratie voor totaalgebruik kost eenmalig $30 USD.


G
Z


Afkorting voor Ground Zero.

Carrottecalypso G