Carrottecalypso F
Favorite
Favorietenpuntje dat premium members kunnen toekennen aan een bepaalde cache. De bedoeling is, dat de cache dit puntje verdient vanwege het verdienstelijk zijn daarvan. Men mag per 10 gevonden caches 1 favorite uitdelen. Dat geschiedt op de desbetreffende cache-pagina, mits men die cache als found heeft gelogd. Bovenaan de pagina van iedere cache staat het totaal aantal favorites dat door de premium members aan de cache is toegewezen.
Favorite wordt veelal afgekort tot: favo.

Feest-cache

Cache die ter gelegenheid van iets feestelijks (soms tijdelijk) is neergelegd. Dat kan bij voorbeeld Sinterklaas, Kerst of Sint-Juttemis zijn of een geboorte, huwelijk of 1000ste found.

FFC

First Finders Certificate. Certificaat dat in een nieuwe cache wordt geplaatst als cadeautje voor de eerste vinder.
Fiets-cache
Een cache-route van minstens 15 km die uitsluitend fietsend kan worden afgelegd. Meestal een multi. Als de route ook per motorvoertuig kan worden gedaan, is het geen fiets-cache. Voor de liefhebbers mag het natuurlijk ook wandelend worden gedaan.
File-cachen
Verschijnsel veelal tijdens een event waarbij met minimale moeite een cache kan worden gelogd. Geen enkele aanwijzing hoeft gezocht te worden, geen berekening hoeft te worden gemaakt. Gewoon je voorganger volgen, een nummertje trekken en op je beurt wachten om te kunnen loggen. Ook wel polonaise-cachen, kudde-cachen of een Barny-dag genoemd.
Fireneedle
Reflector die in donker erop geworpen licht van bij voorbeeld zaklantaarns helder weerspiegelt. Wordt veel gebruikt bij nacht-caches.

Flut-log

"Wij haden de cahce snel gevonden, snel naar de volgende." Of iets dergelijks.

Force

Combinatie van ervaring, inzicht en intuïtie waarmee men 'aanvoelt' waar de cache ligt.

Foto-cache

Multi-cache waarbij mbv foto's wp-gegevens moeten worden verzameld.
Foto-truc
Op toeristische cache-plekken zogenaamd foto's maken om zodoende ongezien een cache te kunnen rapen en/of
verbergen.
Found
Het hebben gevonden van een cache + het loggen ervan op www.geocaching.com
. Daardoor telt de vondst mee in allerlei statistieken.
FOUND IT!
Enthousiaste uitroep van een geocacher bij het vinden van de cache of een way-point. Ook gebezigd: YES!, KHEBBUM, PLOK!, HIERO!, HOU MAAR OP!, IS-DIT-UM?!, KIJK DAAR AAN DE OVERKANT!, <diep stilte> (om mede-cachers nog wat langer te laten zoeken).

Fourth to find (4TF)

Fourth to find. Andere schrijfwijze voor "blik".

Frustie-cache

Cache die op veel frustie-lijsten voorkomt, omdat de cache vaak niet is gevonden.
Frustie-lijst
Frustratielijst inhoudende:
1. persoonlijke verzameling caches die betreffende geocacher in eerste instantie niet heeft kunnen vinden, en waarvoor herhalingsbezoeken noodzakelijk zal zijn, eventueel met hulptroepen.
en/of
2.  persoonlijke verzameling puzzel-caches die de betreffende geocacher nog niet heeft kunnen oplossen.

FTF

First to find. Eerste vondst van een cache, goud dus. In vroeger dagen ook wel ontmaagding genoemd.

FTF-jager


Zie goudjager.


FTF-klassement


Klassement van de goudjagers van Nederlandse caches. Het toekennen gebeurt handmatig via het doorlezen van de logs. Om het FTF-klassement te zien, moet er betaald worden.

Carrottecalypso F