Carrottecalypso E

Earth-cache

Speciaal soort virtuele cache waarbij je iets kunt leren op aardkundig gebied. De cache brengt je naar bijzondere aardformaties zoals vulkanen, gletsjers, fossielen, etc.

Earth-cacher

Iemand die het geocachen voornamelijk beoefent om Earth-caches te vinden of te produceren.
Echte geocacher
Geocacher die
- minstens gemiddeld 1x per week op stap gaat om te geocachen;
- niet zeurt op social media over allerlei zogenaamde misstanden;
- alle vormen van geocaching apprecieert.

één ééntje

Cache met D/T rating 1/1, dus in principe zeer gemakkelijk te vinden en te doen met rolstoel.
EGNOS
European Geostationary Navigation Overlay Service.
EGNOS is sinds 2009 operationeel en bestaat uit 3 geostationaire satellieten en een netwerk van 30 grondstations, 4 control centers en 6 link-up stations. Het gebruik is gratis en alleen in Europa mogelijk. De functie van EGNOS is het verhogen van de nauwkeurigheid van GPS. Sinds 2011 maken ook vliegtuigen er gebruik van voor het landen.

Eikenhofje

Cache verstopt in een nep vierkant gemeentelijk waterputje. Te vinden op de meest merkwaardige locaties.

Eiland-cache

Cache op een eiland en dus slechts over/door water bereikbaar.
EPE
Geschatte afwijking bij het meten van de coördinaten door de GPSr. Voorbeeld: een EPE van 6m betekent, dat de door de GPSr aangegeven coördinaten met 95% betrouwbaarheid binnen een straal van 12m (=2xEPE) moeten liggen.
Event


Bijeenkomst van veel geocachers. Bekendmaking geschiedt via www.geocaching.com
 middels hetzelfde type listing als voor een normale cache. Alleen geldig op de dag van het event. Wordt daarna gearchiveerd.
Een event kan mega zijn: meer dan 500 deelnemers.
Een event kan giga zijn: meer dan 5.000 deelnemers.

Een bijzonder event is het zogenaamde CITO-event.

 

Excuus-baby


Inzetten van een baby als smoes voor wat voor geocachtische handeling dan ook.
Carrottecalypso E