Carrottecalypso D

Dalemotje

Kenmerkend technisch hoogstandje in de uitvoering van een geknutselde cache. 

D
CG

Deventer Cachers Gilde.

Decrypten

Ontcijferen van de hint. In de cache-beschrijving wordt de hint - indien aanwezig - standaard versleuteld aangeboden.
de Driehoek

zie HardCore Triangle.

Denktank
Samenwerkingsverband van verschillende teams om intelligentie te verzamelen met het doel moeilijke puzzels op te lossen.
Discovered
Logmogelijkheid bij een travelbug of geocoin om aan te geven dat men de travelbug of geocoin (meestal in een cache, maar soms ook bij een event) heeft gezien, maar niet heeft meegenomen.

D
NF

Did Not Find. Logmogelijkheid om aan te geven dat de cache niet is gevonden. Altijd doen bij het niet hebben kunnen vinden van een cache.
Domme hint


Onnodige en overbodige tekst in de hintGeocaching HQ schrijft voor de hint leeg te laten, als er geen hint wordt gegeven. Een hint is bedoeld als extra aanwijzing om de cache (wp) te vinden. Belangrijke aanwijzingen i.v.m. de cache dienen in de cache-beschrijving te worden geplaatst en niet in de hint.

Praktijkvoorbeelden van domme hints:

- niet nodig

- voor de eerste 3 vinders zit er een kleinigheidje in

- goed kijken

- gebruik alleen je initialen op het logrolletje

- verniel de natuur niet

- log voorzichtig

- vergeet niet de bonuscode te noteren

- berg de cache weer goed op

- zoek en je zult vinden

- etc.

 

Dooie dank
'Alle CO's bedankt!' Gemakzuchtige zinsnede, veelal geplaatst door haastige cachers die ermee willen zeggen: "Ik wilde vandaag zoveel mogelijk caches vinden en daarom log ik ook deze cache, hoewel ik niet eens helemaal zeker ben dat deze cache ook deel uitmaakte van al mijn vondsten vandaag, sterker nog: ik heb geen flauw idee waar en hoe ik hem vond of hoe de cache eruit zag en ben er ook niet in geïnteresseerd, maar voor de zekerheid bedank ik alle CO's in de regio maar, zodat ik weer een puntje erbij heb."

Doosjes rapen

Trachten veel caches snel te vinden. Dat kan bij voorbeeld lukken in gebieden waar veel caches zijn geplaatst.
Down-trading
Zodanig goodies ruilen bij de cache, dat de totaalwaarde van de cache-inhoud minder wordt. De Nederlandse term is neer-ruilen.
Draadwerk
Cache die tevoorschijn komt als aan een draad wordt getrokken. De cache kan opdoemen uit het water, uit een buis, vanachter een schutting, etc.

Dreuzel

Niet-geocacher die zich irritant in de buurt van de cache of een fysiek way-point ophoudt. Het betreft een niet-ingewijde in het geocachen die daardoor geocachers mogelijk onbegrijpelijke handelingen ziet uitvoeren. De geocacher dient ervoor te zorgen dat de dreuzel in deze staat blijft. In de buurt van caches met een dreuzel nabij dient men omzichtig en creatief met de situatie om te gaan ofwel tijdelijk alle geocache-activiteiten te staken.
De Engelse term is: muggle.

Dreuzeldip

Moment waarop zich geen dreuzels in de buurt van de stash area bevinden. HET moment om te graaien dus.

Drive-in-cache

Cache die bereikbaar is met gemotoriseerd vervoermiddel.
D/T
Difficulty/Terrain rating. Moeilijkheid/Terrein. Voor elke cache wordt op de pagina aangegeven met sterren hoe hoog de moeilijkheidsgraad is voor het vinden en hoe lastig de terreingesteldheid is. Voor beide loopt de schaal van 1 ster (laagst) met halve sterren op tot 5 (hoogst). Voor beide dus 9 gradaties.

Duintoppers-bankje

Bankje met inscriptie gewijd aan De Duintoppers op een mooie plek in de natuur op Goeree. Geplaatst door Natuurmonumenten voor hun grote verdiensten voor het geocachen en hun promotie van Goeree.

Du
intoppers-land

Goeree e.o. waar de Duintoppers heel veel caches hebben geplaatst.
Duintoppers-paaltje
Cache
uitvoering waarbij een canister listig is verborgen in een houten paaltje, dat voor dit doel aan de onderkant is uitgeboord. De vele paaltjes staan vooral op Goeree op met zorg uitgekozen mooie locaties, maar toch onopvallende plekjes.
Duintoppertje
E
envoudige doch goed doordachte cache waarbij de kwaliteit verzekerd is, zowel qua uitvoering als qua locatie. Bovendien niet lastig te vinden.
Duo-cache
Cache waarbij de opdrachten zodanig zijn, dat er minstens twee personen voor nodig zijn om die opdrachten uit te voeren.

Carrottecalypso D