Carrottecalypso C
Cache
Doel van het geocache-spel. Het woord stamt van het Franse woord cacher, dat verbergen betekent. Een cache bevat minstens een logmogelijkheid. Daarnaast kan de cache goodies en travel-bugs bevatten.
Er zijn vele cache-vormen: van zeer groot (100 liter) tot zeer klein (1 centiliter). Voorbeelden:
Kist, zuurkoolton, munitiekist, leger EHBO-doos, plastic ton, plastic bak, pvc-buis, glazen pot, bellenblaaspotje, canister, snoepdoosje, pillendoos, micro metaaldoosje, etc.
Cache-beschrijving


Beschrijving van alle ins en outs van een bepaalde cache op www.geocaching.com
.
De beschrijving wordt gemaakt door degene die de cache plaatst.
De cache-beschrijving is een onderdeel van de cache-pagina.
De cache-beschrijving is in wezen het visitekaartje voor een cache.
Daarom dient er gestreefd te worden naar een zo duidelijk en volledig mogelijke tekst.
Een fraaie opmaak is niet te versmaden.
Als er gewandeld moet worden om de cache te bereiken, is het vermelden van de afstand een must, zeker bij langere afstanden. Niet iedereen is even goed ter been.
Essentiële info om de cache te vinden dient in de tekst te staan, dus niet in de hint.
Bij puzzel-caches graag een coördinaten-checker toevoegen om te zien of de puzzel correct is opgelost.
NB Bedenk dat cache-beschrijvingen ook worden gelezen op smartphones. Houd hiermee rekening bij de opmaak.

Cache-code
Unieke code waarmee iedere cache van Geocaching HQ is gedefinieerd, beginnend met de letters GC gevolgd door één of meer letters/cijfers.
De code wordt reeds toegekend door Geocaching HQ zodra een cache wordt aangemeld, dus nog voordat de cache is goedgekeurd. 
De cache-code wordt meestal GC-code genoemd.

NB De cache-naam hoeft niet uniek te zijn. Er zijn bijv. meerdere caches die "Heen en Weer" als naam hebben. Dat is niet erg, want de GC-codes van die caches zijn verschillend.

Cache-dorado

Gebied in en rond 's-Hertogenbosch, gevuld met de meest uiteenlopende soorten caches.
Cache-etiquette
Gewenste omgang met cache, cache-inhoud en logs:
1. Niet neer-ruilen (down-trading).
2. Vindersplicht om zeker te zijn te zijn dat de cache weer goed wordt verborgen.
3. Geen spoilers plaatsen bij de log.

Cache-file

Opstopping ten gevolge van drukte bij het vinden van de cache door meerdere geocachers, veelal bij een event.
Cache-gedachte
Gedachte die de cache-plaatser bewoog om de cache te gaan plaatsen.
Voorbeelden:
"Deze gedenkwaardige plek wil ik graag aan anderen laten zien.".
"Deze mooie natuur wil ik graag laten zien!"
"Ik wil meer oppikkers, dus gooi neer die micro!"
Cache-gezeur
Gezeur over de vermeende lage kwaliteit van een cache. Het kan bij voorbeeld gaan over:
- de grootte: te klein
- de inhoud: te onbenullig
- de plek: te oninteressant
- de puzzel: te moeilijk
- de beschrijving: te beknopt
etc.
Cache-grootte

Nano - inhoud < 0.01 liter (geen officiële categorie; wordt meestal 'unknown' geclassificeerd).

Micro - inhoud 0.01 - 0,1 liter.

Small - inhoud 0.1 - 1 liter.

Regular - inhoud 1 - 20 liter.

Large - inhoud > 20 liter.

Unknown - - meestal een nano-cache, omdat voor deze grootte geen aparte categorie is.

Other- - overig, meestal fantasierijke creaties die alleen een logboek bevatten.

Cache-hok
Vierkant gebied van 2x2 km waarbij de hoekpunten worden gevormd door oneven RD-coördinaten. Wordt gebruikt in de cache 'Hokjesgeest': http://coord.info/GCGY2Z
Cache-legger

Zie hieronder bij 'Cache-plaatser'.

Cache-listing

Zie hierboven bij 'Cache-beschrijving'.


Cache-
locatie

Plek waar een cache is verborgen.

Cache-mobiel


Vehikel waarmee geocachers zich naar de caches begeven.

Cachen
Veel gebruikte verkorting van het woord 'geocachen'. Juiste spelling bij het gebruik van dit werkwoord:
Ik cache, cachete, heb gecachet.
Jij cachet, cachete, hebt gecachet.
Hij cachet, cachete, heeft gecachet.
Wij cachen, cacheten, hebben gecachet.
Jullie cachen, cacheten,hebben gecachet.
Zij cachen, cacheten, hebben gecachet.
Cache-naam
Door de cache-plaatser vrij te kiezen naam voor een cache. Een cache-naam hoeft niet uniek te zijn. Er zijn bijv. meerdere caches die "Heen en Weer" als naam hebben. Dat is niet erg, want de GC-codes van die caches zijn verschillend.
Cache-paadje
Laatste meters naar de cache, platgelopen door geocachers. Paadje ontstaat al na enkele bezoeken en wordt steeds duidelijker naargelang meer visites.
Cache-pagina
Pagina met alle info over een bepaalde cache op www.geocaching.com. Iedere officieel goedgekeurde cache heeft een eigen cache-pagina. De cache-beschrijving is de tekst op de pagina die wordt vervaardigd door de cache-plaatser via een on line-formulier. Die tekst wordt voorafgegaan door allerlei info van www.geocaching.com zelf en gevolgd door alle logs van bezoekers van de pagina. 

Cache-paradijs

Gebied in en rond Delft, gevuld met de meest uiteenlopende soorten caches.
Cache-plaatser
Iemand die een of meerdere caches plaatst. Hieronder zijn ook begrepen het 'plaatsen' van virtuele caches en het organiseren van events.
In het Engels spreekt men van cache-owner, vaak afgekort als CO. De term CO wordt ook in Nederland meestal gebruikt.

Cache-puritein

Geocacher die zelf alles wil uitdokteren op geocache-gebied. Maakt geen gebruik van geen hulplijntjes, wil geen hints en zwoegt avond aan avond op moeilijke puzzel-caches.

Cacher

Verkorting van geocacher.

Cache-route

Traject zoals die door de cache-plaatser is uitgezet, veelal een multi-cache of een trail.
Cache-team
Groep van een of meer personen die als zodanig geregistreerd staat bij www.geocaching.com onder een unieke naam.
Cache-type

Challenge - uitdaging.

Earth - educatief.

Event - bijeenkomst.

Lab cache - experimenteel.

Letterbox hybride - met stempel.

Locationless - ergens.

Multi - meerdere stappen.

Mysterie - puzzel.

Traditional - oudste cache-type.

Virtueel - zonder cache.

Webcam - maak een foto.

Wherigo - on line opdrachten.

Cache-verslaving
Graduele onverklaarbare psychische en fysieke drang tot geocachen die zich kan uiten op diverse wijzen:
- Openlijk belijden van allerlei kinderachtige avonturen in bos en hei.
- Veelvuldig nuttigen van fast-food om geen kostbare cache-tijd te verliezen.
- Gesprekken met niet-geocachers voortdurend ombuigen naar cache-anecdotes.
- Iedereen die zich verdacht gedraagt voor een geocacher aanzien.
- Zeggen dat men best een dag zonder geocachen kan.
- Ontkennen van ontwenningsverschijnselen maandags op het werk.
- Honden, buurvrouwen, baby's e.d. als excuus gebruiken om te gaan geocachen.
- Wakker worden op onregelmatige tijden om dubieuze activiteiten te ontplooien.
- Zichzelf betrappen op het aldoor rondkijken naar geschikte plekken om caches te plaatsen.
- etc.
Cache-virus
Virtueel virus, dat zich in iemand heeft genesteld en ervoor zorgt, dat de betreffende persoon zich geocache-verslaafd gaat gedragen. Zie bij 'Cache-verslaving' voor de meest ernstige verschijnselen. Tot dusver is geen anti-cache-virus medicijn voorhanden.

Cache-woordspeling

Taalkundige verbinding met het woord "cache".
Voorbeelden: cacheturberen, cache-isme, ongecachet.

Canister

Filmrol-houdertje dat wordt gebruikt als micro-cache. Er zijn verschillende types canisters. Ziehier een test welk type het beste is. 

Ca
rpoolcache (CC)

Cache geplaatst op een carpoolplaats. Tamelijk populair. Hier een lijst van carpoolcaches.
Carrotte-methode
Combinatie van educated guess, intuïtie, ervaring, waanzin, oplettendheid, chaos, twijfel, logica, SM en dergelijke die wordt ingezet om een cache of way-point te vinden, waarvan de coördinaten onbekend zijn. Veel gebruikte methode.
Oorspronkelijk kwam de methode op het volgende neer:
1. lees de beschrijving niet goed genoeg;
2. los de (eventuele) puzzel niet op;
3. ga naar de vermoedelijke stash area;
4. struin eerst een half uur rond op de verkeerde plek;
5. struin vervolgens 1 uur in de buurt van de goede plek rond met de handen in de zakken, in de hoop op succes.

Carrotte-p
en

Speciale jubileumpen ter gelegenheid van de 10.000e Carrotte-found. Hier te bewonderen.
Carrotteren
Zoeken naar de cache waarbij een vermoeden bestaat van de cache-locatie. Wordt veelal gebruikt als de door de cache-plaatser bedoelde methode faalt, bijv. als een puzzel niet kan worden opgelost.
Carrotte-pot
Cache bestaand uit glazen pot met daarin een canister met daarin een loglijst. De pot kan een kleine TB bevatten. Door de dubbele isolatie blijft de loglijst droog. Ziehier de vervaardiging van een Carrotte-pot.
CC Zie carpoolcache.
Challenge cache
Speciaal soort mysterie cache waarbij eisen worden gesteld om de cache te mogen loggen. Een challenge cache moet voldoen aan vele voorwaarden om goedkeuring te verkrijgen. In principe moeten namelijk alle geocachers aan de erin gestelde eisen kunnen voldoen.
Na een tijdelijk verbod heeft Geocaching HQ op 01-06-2016 de challenge caches weer vrijgegeven, maar wel met veranderde en betere voorwaarden.

Cha
llenge checker

Sinds 01-06-2016 verplichte checker bij een challenge cache. Tot dusver is Project GC de enige mogelijkheid hiervoor. 

Charter member

Premium member van het eerste uur, of eigenlijk eerste jaar. Charter members geloofden dus meteen in het concept geocaching, of hadden er tenminste kennis van genomen. Zij hebben overigens dezelfde rechten en plichten als premium members.

Cheat

Combinatie van spoilers, hints en aanverwante zaken. Proberen de door de cache-plaatser ontworpen cache-route te omzeilen en zonder veel moeite een lastige cache te vinden.

Cheatlog

Log waarin wordt verhuld, dat van alle gevonden multi-caches en/of mysterie-caches de eindcoördinaten via internet zijn verkregen, om zodoende zoveel mogelijk caches te kunnen scoren. Individuele caches worden in een cheatlog niet beschreven. Eventuele verhalen zijn vaag en algemeen.
Checksum
Controlemogelijkheid via een optelling van bepaalde waarden. Wordt zo nu en dan bij multi's en puzzel-caches door de cache-plaatser aangeboden. Als de checksum niet klopt, weet men zeker een fout te hebben gemaakt. Als de checksum wel klopt, kan men nog niet zeker zijn alle waarden correct te hebben, maar 't geeft meestal een goed gevoel.
Chirp-cache
Cache die gebruik maakt van een zogenaamde chirp-functie. Een chirp is een stukje hardware elektronica dat signalen afgeeft binnen een relatief klein gebied. Als je GPSr daarvoor geschikt is, vangt het apparaat die signalen op. Op deze wijze kunnen bijv. de gegevens van de cache-locatie worden ontvangen via een verborgen chirp, mits men met de geschikte GPSr dicht genoeg in de buurt is.
Cijfersom
Som van de cijfers van een getal. Voorbeeld. Getal is 249. Cijfersom = 2+4+9 = 15.
Let op: verwar cijfersom NIET met stapeltellen.
CITO
Cache
In Trash Out. Benaming voor een actie om bij het geocachen aangetroffen rondslingerende rotzooi op te ruimen.
Classic cache
Cache met een "oude" hexadecimale GC-code, GC1 t/m GCFFFF.
Geplaatst voor april 2003 en bijna altijd op een mooie plek.
Cloud caching
Geocaching met onderweg aanwijzingen via smartphone/tablet. Het apparaat moet bijv. QR-codes kunnen lezen die verwijzen naar beveiligde websites waarop de aanwijzingen kunnen worden gelezen. Geocachers moeten vooraf met inlogcodes toegang verkrijgen tot die websites.
Clustercaches
Serie caches van diverse soort die een geheel vormen en waarbij één cache de leidraad vormt. Bij voorbeeld de FPE2009 Clustercache in Almere die bestond uit: traditional, multi, mysterie, wherigo en een letterbox

CO

Cache-Owner, ofwel cache-plaatser.
COCA
COöperatief CAchen. Het noodzakelijk met meerdere personen uitvoeren van cache-opdrachten, omdat er meerdere routes zijn, waarbij men elkaar wederzijds dient te informeren over de bijbehorende opdrachten.

Coin


zie Geocoin


Coingek

Enthousiaste verzamelaar of ontwerper van geocoins.
Commerciële cache
Volgens de richtlijnen van Geocaching HQ: een cache die de bedoeling heeft direct of indirect (opzettelijk of onopzettelijk) reclame te maken voor een commerciële activiteit via de site van Geocaching HQ. Geocaching HQ wil deze caches niet op hun site, tenzij er vooraf toestemming is gevraagd aan hen en deze toestemming daarna is gegeven.
Confluence-punten
Punten op de kruisingen van hele graden. Nederland heeft er 7 waarvan 2 in zee, namelijk N52o E4o (in zee), N52o E5o, N52o E6o, N53o E4o  (in zee), N53o E4o, N53o E6o, N53o E7o.

Coördinaten


Positie op aarde uitgedrukt in lengte- en breedtegraad.  

De breedtegraad is een Noord- of Zuid-coördinaat, bijv. N52o 00,105'.

De lengtegraad is een Oost- of West-coördinaat, bijv. E00420,980'


Coördinaten Check

C
ontroleren via een coördinaten-checker of bij de maker van een mysterie-cache of de eindcoördinaten correct zijn.

Coördinaten-checker

Door de cache-plaatser aangebrachte link in de beschrijving van een mysterie-cache om te kunnen c
ontroleren of de berekende eindcoördinaten correct zijn.
CvdD
Cache van de Dag. In de jacht op het volkrijgen van de Jachtkalender, moeten "lege" dagen gevuld worden met de Cache van de Dag.

Carrottecalypso C