Carrottecalypso B
Baarsel-truc
Met een rolmaat een in een buis verstopte cache tevoorschijn trekken. De rolmaat beschikt namelijk aan het eind over een klein handig flapje.
BAB
Blok Aan Been. Situatie waarin een geocacher wordt vergezeld door iemand (kan ook dier zijn) die liever niet was meegegaan en door woord en/of houding en/of gebaar tracht het plezier van de geocacher te vergallen, hetgeen uiteraard niet lukt.
Baddie
In de cache aanwezig ruilobject dat er eigenlijk niet thuishoort, zoals bij voorbeeld: etenswaar, aansteker, vuurwerk, mes, e.d.
Barny-moppercache
Cache die niet aan zekere subjectieve voorwaarden voldoet. Waar wordt dan over gemopperd? Bij voorbeeld: een puzzel, een micro, geen wandeling, geen juiste locatie, geen bankje in buurt, geen interessante omgeving, niet aan de regels voldoen van Geocaching HQ, etc. Valt in de categorie cache-gezeur.
Barny-methode
Doeltreffende intuïtieve methode om een cache te vinden zonder al te veel moeite. Vooral spoilerfoto's verzamelen en goede gesprekken voeren met degenen die de cache hebben geplaatst en/of (vooral en) gevonden. Ook ruiltechnieken in de trant van: "Als jij vertelt waar cache X ligt, vertel ik jou waar cache Y ligt" behoren tot de methode.
Bij voortuincaches is de Barny-methode: aanbellen en vragen waar de cache ligt.


Basic member


Gratis lidmaatschap van Geocaching HQ. Beperkte toegang tot de website https://www.geocaching.com. Het betaalde lidmaatschap heet Premium member.


Bearing


De gepeilde richting vanaf de huidige positie naar de bestemming.

Begrippenlijst

Onderhavige lijst van allerlei termen die bij het geocachen worden gebezigd.
Benchmark
Meetpunt waarvan de coördinaten exact bekend zijn. Benchmarks in het geocachen zijn Amerikaans en kunnen speciaal gelogd worden. In Nederland kunnen we er niets mee.

Bergplaats

De plek in relatie tot de omgeving waar de cache is verborgen.
Bermprul
Versmade cache vanwege de te lage moeilijkheidsgraad en/of de te kleine omvang van de cache. Beide naar het oordeel van de geocacher. Meningen over wat een bermprul is, verschillen dus.
Valt in de categorie cache-gezeur.
Beschrijving

zie 'Cache-beschrijving'

Betaalcache
Cache die zodanig is geplaatst dat er moet worden betaald om de cache te kunnen graaien. Voorbeeld: Park/gebied/privéterrein waarvoor entree wordt geheven.
Bierblik-muggle
Een van de vele types dreuzel die nabij verstopplekken kunnen worden aangetroffen en daar niets hebben te zoeken.
Biertje-Jorry-syndroom
Het niet kunnen vinden van een aanwijzing bij een way-point of bij de cache, omdat de ondoordacht neergezette fiets het zicht ontneemt op de aanwijzing.
Biertje-voorbereiding
Ongelooflijk intensieve voorbereiding op een cache-dag. Liefst tot op de seconde nauwkeurig worden alle mogelijk te vinden caches van die dag genoteerd op een A4, wat dan moet dienen als leidraad voor een strak tijdschema, zodat na een lange sucesvolle dag geocaching tijdig de laatste trein naar huis kan worden gehaald. Pas in de trein op de terugreis worden de meegenomen blikken bier aangesproken.
Bke-cache
Vorm van een puzzel-cache, waarbij een denkbeeldige figuur wordt geprojecteerd op het landschap.
(bke staat voor: boter, kaas en eieren.) Om dit soort puzzel-caches op te lossen is fantasie vereist, geen hogere wiskunde.
Blik
Fictieve beloning voor het als vierde vinden van een cache. Eigenlijk dus een plek naast het erepodium. Sommige cachers die als 4e de cache vinden, loggen uit frustratie met FTF en bedoelen daarmee "Fourth To Find" en dus niet "First To Find". Soms wordt ook 4TF geschreven.
Blubber-cache
Cache die slechts te bereiken is na lang ploeteren via vette klei of lange modderpaden en waarbij het schoeisel geheel in deze natuurlijke substantie verdwijnt.
Bokito-gevoel
Gevoel dat je kunt krijgen bij het zoeken naar een cache waarbij de cache-plaatser je vanuit de luie stoel recht in de ogen kan kijken... met alle mogelijke gevolgen van dien.

Bond der Betuwecachers

Groep geocachers die zich vooral richt op geocaching in de Betuwe.
Bonus-cache
Extra cache van het type mysterie die pas gevonden kan worden na het vinden van een aantal andere caches. Deze caches bevatten dan informatie voor het vinden van de bonus-cache. 
Bookmark list
Mogelijkheid bij geocaching.com om een lijst aan te leggen van caches. Deze lijst kan eventueel openbaar zijn, dus niet alleen voor eigen gebruik. Zo'n lijst kan handig zijn als je geïnteresseerd bent in bepaalde soorten caches.

Boomknuffelen

Uitgebreid betasten van een boom (vaak een knotwilg) op zoek naar de cache.

Boot-cache

Een cache-route naar de locatie van de cache, die uitsluitend met een vaartuig kan worden bereikt.

Box-trekken

Het snel en met veel force vinden van de juiste cacheplek ondanks alle moeilijkheden en onvolkomen coördinaten.
Brandstapel
Grote hoeveelheid takken ter camouflage op de cache gelegd, maar op een dusdanig onnatuurlijke wijze, dat de plek juist aandacht trekt.
In België noemt men het: houtstapel.

Breedtegraad


De breedtegraad van een plek op Aarde is de hoek die de verbindingslijn tussen die plek en het middelpunt van de Aarde met het vlak van de evenaar maakt. De breedtegraad varieert van 0° tot 90°, met de toevoeging NB (noorderbreedte op het noordelijk halfrond) of ZB (zuiderbreedte op het zuidelijk halfrond).
Nederland ligt ongeveer tussen 50 graden en 54 graden noorderbreedte.

Noorder-breedtegraad 51 loopt over Sittard.
Noorder-breedtegraad 52 loopt over Delft, Vianan, Arnhem.
Noorder-breedtegraad 53 loopt over Assen.

 

De breedtegraad is samen met de lengtegraad een geografische positieaanduiding op aarde.


Brons

Fictieve beloning voor het als derde vinden van een cache. De trotse vinder vermeldt meestal TTF in de log.

Brouwertjes-moment

Kortstondig moment van rust en triomf na het voor de zoveelste keer als eerste de cache te hebben gevonden, vaak bij nacht en ontij. Na het loggen gaat de goudjacht weer onverminderd voort.
Brouwertjes-truc
Met een druppel secondenlijm aan een stok snel een in een buis verstopte cache tevoorschijn trekken. Speciaal handig voor caches waarbij water in de buis moet worden gegoten om de cache op te duwen en geen water voorhanden is.

Burostoel-cache

Meestal virtuele cache die thuis (vaak via internet) opgelost kan worden, zonder een locatie te bezoeken.

Bushwacken

Het in rechte lijn door de natuur lopen.
Buskruit-truc
Situatie met meerdere geocachers, waarbij iemand de cache vindt, logt en teruglegt, zonder dat anderen dat zien. Kan een merkwaardig effect hebben op degene die vervolgens denkt de cache als eerste van de groep te vinden.
BVDC
Bedankt Voor Deze Cache. Kan standaard aan het eind van een log. Mag ook in andere bewoordingen. Engelse variant: TFTC.

Carrottecalypso B