Carrottecalypso A
Aanvliegroute
Kaarsrecht vrij lang pad, dat rechtstreeks leidt naar cache of way-point, waarbij pijltje en pad op de kaart niet meer te onderscheiden zijn.

Achtbaangek-syndroom

Het onvermogen om een aantal goed berekende cijfers in de juiste volgorde in te tikken op de GPSr.
Achterafje
Sluwe methode om een multi-cache te verschalken zonder de gehele route te lopen door optimaal gebruik te maken van alle info die de cache-beschrijving en hint bieden. Wordt ook wel 'reverse caching' of 'sneaken' genoemd.
Achtertuin
Aanduiding van het woongebied van een geocacher. Vaak gebruikt om aan te geven dat daar (dus dichtbij) een cache ligt. Een achtertuin kan overigens wel enige vierkante kilometers bestrijken.

Acquisitietijd

De tijd die een GPSr nodig heeft om een positionering te bepalen, vanaf het moment dat deze aangezet wordt.

Acroniem

Afkorting van een zinnetje. Bij voorbeeld: TFTC = Thanks For The Cache. Er verschijnen zo nu en dan nieuwe afkortingen. Een aardig up-to-date lijstje vind je hier.

Actieve cache

Cache die als zodanig staat vermeld en dus aanwezig zou moeten zijn.

Aladdin-cachebox

Fraaie, zelfgemaakte cachebox (liefst uit pvc-buizenmateriaal) met dito inhoud.
Ammobox
Munitiekistje gebruikt als cache. Verstandige geocachers hebben de rode stickers waarop staat dat de inhoud explosief is, eraf gepeuterd.

Antieke cache

Cache die al minstens 10 jaar bestaat en die hele periode op dezelfde plek is verstopt.
Aprove
Alvorens een cache-beschrijving verschijnt op de site van geocaching.com, moet eerst goedkeuring worden verkregen van de reviewer. Hiervoor dient men een formulier op die site in te vullen. Verder zijn er nogal wat regels waaraan de cache moet voldoen om goedkeuring te krijgen.
Archiveren
Het door een cache-plaatser aangeven via geocaching.com dat een cache niet meer beschikbaar is. Kan ook door een reviewer worden verricht ingeval de cache niet (meer) aan de regels van Geocaching HQ voldoet, of als de cache te lang off line staat.
Attended
Logmogelijkheid om aan te geven dat men op een event aanwezig is geweest. Een attended log heeft dezelfde waarde als een found log.
Attribute
Icoontje van geocaching.com om een eigenschap van de cache aan te geven, zoals: grootte van de cache, of de cache kindvriendelijk is, of de cache 24 uur per dag beschikbaar is, oppassen voor teken, etc.

Auto-cache


Een cache-route van minstens 25 km die uitsluitend per motorvoertuig kan worden afgelegd. Meestal een multi-cache

Carrottecalypso A