18-02-2013

Met het vinden van 2 caches in Delft vandaag is mijn jachtkalender voorlopig naar mijn zin. Nu op elke dag van het jaar minstens 2 caches gevonden.

 

traditional16437. A Simple Cache by Ianthehsechap

16437smileyHeerlijk als je een simpele cache wordt voorgespiegeld en het blijkt nog te kloppen ook. Een kort fietstochtje met mooi weer bracht mij naar het Oostplantsoen, een straat gelegen aan de Schie, dus aan de rand van de oude binnenstad. De coördinaten brachten mij niet verder dan ongeveer in de buurt van de cache. De hint zorgde voor een meer precieze benadering. Deze was in the pocket. Weer even mooi mijn jachtkalender bijgewerkt. Dank daarvoor.

 

Voor de Engelstalige CO hier even een vertaling met Microsoft Translator:

For the English-language CO here just a translation with Microsoft Translator:

 

Wonderful as you a simple cache is portrayed and it appears still to be correct also. A short bike ride with good weather brought me to the Oostplantsoen, a street located on the Schie, so on the edge of the old town.  The coordinates brought me no further than about near the cache. The hint provided a more precise approach. This was in the pocket. Once again just beautiful my hunting calendar updated. Thanks for this.

 

16436traditional16436. INTECSEA Bridge by Ianthehsechap

smileyDe waarschuwing in de hint kon betrekking hebben op meerdere mogelijkheden. Ik kan mededelen, dat geen van die mogelijkheden mij heeft verrast. Na het betreden van de stash area van dit vreemde gehoekte bruggetje aan de Delfgauwseweg in Delft,  weet ik niet of het mijn jarenlange ervaring was of puur geluk, maar mijn eerste graai was raak. Altijd erg prettig in bevolkte omgeving om zodoende snel klaar te zijn met de procedure. Dank daarvoor.

 

Voor de Engelstalige CO hier even een vertaling met Microsoft Translator:

For the English-language CO here just a translation with Microsoft Translator:

 

The warning in the hint could relate to multiple possibilities. I can report that none of those possibilities has surprised me. After entering the stash area of this strange angled bridge to the Delfgauwseweg in Delft, I don't know if it was my years of experience or sheer luck, but my first grab was hit. Always very nice to populated environment in order quickly to be ready with the procedure. Thanks for this.