24-04-2010

Een middagje naar Den Haag om Biertje te verrassen. Hij was bezig met het vinden van zijn 2500e cache en had daarvoor een prachtige historische cache door het centrum van de Residentie uitgekozen.

 

multi8662. Anno 1680 by Knuffel

8662SmileOnlangs hoorde ik dat een waarzegger in het jaar 1680 een verrassende voorspelling had gedaan. Ongeveer 330 jaar later zouden er namelijk drie mannen in deze contreien op zoek gaan naar een schat en daarbij sluw gevolgd worden door een vierde man die hen arglistig de schat afhandig zou gaan maken. Aan zo’n vooruitziende blik kan de heer Nostradamus nog een puntje zuigen, want wat geschiedde heden daar in het drukke centrum van Den Haag? Nou, niet precies wat er voorspeld werd, maar het was niet ver bezijden de waarheid.

Deze week had Biertje mij toevallig gemaild, dat hij op zaterdag zijn 2500e cache zou gaan vinden. Hij had daarvoor deze historische cache gekozen. Het leek mij leuk hem onverwacht te verrassen en hem tijdens zijn tocht moreel te ondersteunen. Niet dat hij dat echt nodig heeft, maar toch. Waarschijnlijk waren Pino en Corbulo op dezelfde gedachte gekomen, want toen ik Biertje belde om uit te vogelen waar hij zich ongeveer op de route bevond, hoorde ik dat hij in hun gezelschap verkeerde. Dat deel van de voorspelling klopte dus, drie mannen op zoek naar een schat.

8662aHet kostte best moeite en nog een belletje voor ik hen eindelijk kon spotten ergens in de Paepestraat. Vanaf daar heb ik mij nuttig gemaakt met het maken van foto’s en soms een telling uitvoeren en verder achter hen aan te fietsen op mijn vouwfietsje. De heren maakten flink vaart, dus mijn fietsje kwam goed van pas. Het ene na het andere historische bouwwerk werd geslecht en voor ik het wist, stonden ze gezamenlijk de eindberekening op te maken. Dat wil zeggen, dat de minst ervaren cacher van hen het meeste telwerk deed en de anderen met de nodige opmerkingen zijn telling in juiste banen leidden. Alles scheen te kloppen en op naar de schat.

De cache lag precies op de berekende plek. Het leek mij echter niet gepast er met de cache vandoor te gaan zoals voorspeld werd. Integendeel, als brave geocacher heb ik netjes mijn worteltekening onder de namen van de drie heren geplaatst.

En toen barstte het feest los. 2500 is niet niks. Handen werden geschud, vooral de linker. Koeken werden uitgedeeld door de jubilaris. Pino bood een fles speciaal karakter-bier aan. Maar waar was een opener? Omdat een goede scout gebruik maakt van de omringende middelen, kon Biertje met mijn flessenopener zijn welverdiende flesje ontdoppen. Eind goed, al goed. Proost!

Iedereen dank dat ik deze mooie cache heb kunnen loggen.

8662b8662c