12-08-2005

Na een Zweedse cache bij Nieuwerkerk aan Den IJssel de polder in en via Polsbroek, Polsbroekerdam, Cabauw, Jaarsveld, Lopik en Lopikerkapel hadden zowaar! en ik het wel gezien daar.

 

hitchhiker1502. Kanostoep (hitchhiker) by Ted & the teddies (Ted herself together with Lynn)
SmileNa een wat verregende cache-dag vind ik zomaar een cache midden in de stad Utrecht bij een piepkleine kanostoep. Dat kan geen toeval zijn. Als ik om mij heen kijk, zie ik net een rendier om de hoek verdwijnen. Het moet warempel niet gekker worden. Uiteraard neem ik de cache mee, want hij staat er veel te opvallend bij.
Zal een echte kanostoep voor hem gaan vinden hier in de buurt van Delft.
In: TB
Uit: TB

traditional1501. Lopikerkapelse Dorpscache by Team Bromsnor
SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Dit was de laatste uit de serie vandaag. De cache lag er prachtig verpakt bij. Wel even in de auto gelogd, vooral om de loglijst droog te houden. Daarna de cache terug gedunkt. (ja, je leest het goed. Dit is een basketbalterm. Even googelen als je niet weet wat het is.)
BVDLC
PS TB niet gezien...

 1500multi1500. Lopikse Dorpscache by Team Bromsnor

SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Het dorp kun je al van heel ver herkennen aan de zendmast die er al eeuwen staat. Het schijnt zelfs dat de Batavieren zich er al op orienteerden toen ze de Rijn afzakten. Ook de Romeinen wisten niet wat ze zagen toen ze ons landje binnentrokken in het jaar 369. Alleen begrepen ze het nut niet van zo’n hoge paal. Karel de Grote heeft nog wedstrijden georganiseerd wie zo snel mogelijk de top wist te bereiken. Helaas gaf dat problemen want de chronometer was nog niet uitgevonden. Maar ik dwaal een beetje af. De multi dus. Die hebben we vanwege het weer met de auto gedaan, hoewel zowaar! nog even overwoog de meegebrachte vouwfietsen te benutten. Dat heb ik democratisch afgewimpeld. Zo reden we van hot naar her, omdat we niet sytematisch te werk gingen. We reden daarbij één keer te veel naar her en zaten plots in Jaarsveld, alwaar ook een cache op ons lag te wachten. Die was mooi meegenomen dus. Verder alle wp’s correct geanalyseerd en vanwege het natte gras mocht zowaar! de cache graaien en ook weer terugbrengen, zodat ik droge voeten hield. Dank daarvoor en natuurlijk ook de cache-legger bedankt, zodat ik mijn 1500e gevonden cache kon loggen.

 traditional1499. Jaarsveldse Dorpscache by Team Bromsnor
SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Omdat wij enigszins uit de koers waren geraakt bij de multi in Lopik en dus hier vlak in de buurt terechtkwamen deze eerst maar even gegraaid. Onder het genot van knetterende en flitsende natuurverschijnselen ter plekke in de auto de meegebrachte lunch genuttigd. Daarna weer verder gegaan met Lopik.
BVDLC

traditional1498. Cabauwse Dorpscache by Team Bromsnor
SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Omdat er zich nogal wat prikkelende natuur elementen vlakbij de cache bevonden, mocht zowaar! van mij de cache graaien en ook weer terugleggen. Dat heeft ze vakkundig gedaan. Alle lof. Ook voor de cache-legger op zo’n linke locatie.

traditional1497. Polsbroekerdam Dorpscache by Team Bromsnor
SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Na Polsbroek kwamen we in Polsbroekerdam terecht alwaar een jonge mevrouw heftig bezig was klimop te verzamelen. Was niet moeilijk want het groeide zelfs op de brug. Na eerst verschillende hun doel missende technieken van zowaar! te hebben gadegeslagen om de door haar gevonden cache te ontdoen van de loglijst, heb ik mijn speciale handkloptechniek gedemonstreerd waarmee elke loglijst het loodje legt. Als een kogel uit de loop van een geweer. Zo doe je dat dus. Neem de geopende canister met de vastzittende loglijst in de ene hand zodanig dat de achterzijde van de canister tegen de handpalm rust. Maak nu met de handen een heftig klappende beweging zodanig dat je niet met de andere hand op de canister slaat, want dat doet pijn. Door het plotseling afremmen van de geopende canister en de wet van behoud van energie, krijgt de loglijst een flinke portie kinetische energie en omdat de dop van de canister is verwijderd, kan de loglijst zich vrijelijk door het zwerk bewegen mits ik herhaal men niet met de hand op de canister slaat, want dan gaat deze prachtige techniek de mist in. Het kan geen kwaad deze techniek eerst thuis uit te proberen. Kijk ook goed uit in welke richting je de loglijst slingert. In deze contreien is er altijd water dichtbij en dat is slecht voor papier. Het terugduwen van de loglijst ging een stuk makkelijker temeer daar wij zo vrij zijn geweest één nog onbeschreven papiertje te verwijderen. Eigenlijk kun je bovenvermelde canister-schiet-techniek dus wel vergeten. Het verwijderen zou nu gemakkelijker moeten gaan. Tenzij jan en alleman de loglijst gaat voorzien van stickers, dan verdikt de loglijst namelijk en kan de speciale techniek toch weer van pas komen.
En dan nu snel verder naar de volgende.
BVDLC

 traditional1496. Polsbroeker Dorpscache by Team Bromsnor
SmileOnweer en regen, dus prima weer voor wat dorpscaches. Zowaar! en ik hadden er zin an. Eerst maar eens naar Polsbroek. En inderdaad een wijds uitzicht. Terwijl zowaar! wat stond te stoeien met haar GPSr, deed ik de juiste greep.
BVDLC

traditional1495. Da Swedish Kesj by The Swedish Chef.
SmileDe tøcht begøn een beetje møeilijk, wånt we kønden het pårkeerterrein niet vinden. Tøen hebben zøwåår! en ik måår de fiets gepåkt en zijn øp ønderzøek gegåån. Dåårbij vønden we eerst de pårkeeplååts en dåårnå de cåche. Vånwege het nåtte grås heb ik er een fietsdrive-in vån gemååkt øm drøge vøeten te høuden.
BVDLC