wp2625fa69.png
wpfeb9069c.jpg
wp6afb0889.png
wpc033c921.png

Carrotte-puzzels

Hoe zit het met de puzzelcaches van Carrotte?

Worden ze nog wel eens gevonden?

Negen ervan hebben een moeilijkheid van 3 en hoger en worden nauwelijks nog gevonden.

Dat kan nu gaan veranderen, want in dit artikel gaat flink gespoild worden!

Het doel daarvan is de minder goede puzzelaars (waartoe ikzelf ook behoor, het Carrotte-niveau dus) in de gelegenheid te stellen de puzzels op te lossen en de daarna de caches te vinden.

 

wp17b2ec02_0f.jpg

Puzzelidee

Ruurd Draaisma droomt van Sneeuwwitje. Haar prachtige beeltenis vormt de sleutel tot de oplossing.

 

Oplossing

In de beschrijving zie je een plaatje van Sneeuwwitje. De merkwaardige naam van het plaatje zou moeten opvallen: kinlsssarcn. Precies 11 letters, net als de naam Sneeuwwitje. Vergelijk de namen letter voor letter met elkaar en let speciaal op de verschillen tussen de paren letters als je ze omzet naar getallen volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Als je het goed doet, rollen er RD-coördinaten uit. Lees verder in de beschrijving wat je dan nog moet doen.

wpa2f11f6f_0f.jpg

 

wpe1da3ee8_0f.jpg

Puzzelidee

BKE-puzzel met Ruurd Draaisma in de hoofdrol als honkballer.

 

Oplossing

Op internet kun je de vorm en de maten van een honkbalveld vinden, zoals afstand honk-honk=27.50m en afstand voorzijde werpplaat tot punt thuisplaat=18.45m. Dan heb je genoeg ingrediënten om te berekenen waar Ruurd de bal vangt. En dat is de cache-plek. In de praktijk blijkt, dat het geen probleem is, als je berekening een meter of 25 mis is. De cache is duidelijk te vinden.

wpa2f11f6f_0f.jpg

 

wpf1b37bc8_0f.jpg

Puzzelidee

Een prachtig gedicht als basis voor een cijferpuzzel.

 

Oplossing

Elke regel van het gedicht levert één cijfer van de offset-coördinaten. Om dat cijfer te vinden moet er flink geteld en opgeteld worden. Eerst moeten alle letters worden omgezet volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Daarna moet er stapelgeteld worden.
Stapeltellen:

Alle op één regel gevonden getallen worden opgeteld. Dit levert een getal bestaande uit meerdere cijfers. Vervolgens moet de som worden genomen van die cijfers. Als dat een getal oplevert van meer dan één cijfer, weer de cijfers optellen. Net zo lang doorgaan tot er één cijfer overblijft.

wpa2f11f6f_0f.jpg

 

wp267bf2bd_0f.jpg

Puzzelidee

V staat voor de vijfde symfonie van Beethoven en dan speciaal de vier eerste tonen. Die tonen werden in WO2 gebruikt bij radiouitzendingen als openingstune. In deze BKE-puzzel wordt de hoogte van de eerste drie tonen gegeven. Opdracht is de hoogte van de vierde toon te vinden en te bepalen waar deze op de kaart ligt. Dat is de plek van de cache.

 

Oplossing

Trek horizontale lijnen tussen de 5 punten links en de 5 punten rechts. Je hebt nu een notenbalk.

Maak de andere 3 punten wat dikker, zodat je ze goed ziet. Dit zijn de drie eerste noten. Ze moeten op de vierde lijn van boven staan.

Trek een 6e lijn onder de 5 lijnen. De vierde noot moet precies midden tussen de 5e lijn en het midden van de 5e en 6e lijn liggen. Uiteraard een stuk naar rechts. Werk met gelijke afstanden.

Gebruik van RD-coördinaten is het handigst.

wpa2f11f6f_0f.jpg

 

Puzzelidee

Gekleurde rechthoek bevat alle informatie om de cache-coördinaten te berekenen.

 

Oplossing

Om de cache-coördinaten te vinden, moet je precies andersom te werk gaan als ik heb gedaan.
Uitgangspunt zijn de RD-coördinaten van de cache. Dat zijn twee getallen. Rekenkundig kun je daar enkele dingen mee doen, zoals optellen en delen. Dat heb ik gedaan. De optelling leidt tot een getal dat je terugvindt in de kleurwaarde (=531887). De deling vind je terug in de verhouding van de zijden van de rechthoek (372:71=5,2394). Wiskundig gezien heb je nu twee vergelijkingen met twee onbekenden en dat is oplosbaar. Ben je niet wiskundig geschoold, dan moet je net zo lang spelen met twee getallen totdat de beide uitkomsten kloppen.

wp2efd97b5_0f.jpg
wpa2f11f6f_0f.jpg

 

Puzzelidee

Een aantal streepjes bevatten alle informatie om de cache-coördinaten te berekenen.

 

Oplossing

Om de cache-coördinaten te vinden, moet je precies andersom te werk gaan als ik heb gedaan.
Uitgangspunt zijn de RD-coördinaten van de cache. Dat zijn twee getallen. Rekenkundig kun je daar enkele dingen mee doen, zoals vermenigvuldigen. Dat heb ik gedaan. De vermenigvuldiging leidt tot een getal dat je terugvindt in de streepjes (=36648651904). Wiskundig gezien zit je echter met een probleem: slechts één vergelijking met twee onbekenden. Die heeft in principe oneindig veel oplossingen. Maar omdat we geocachen, is bekend dat de coördinaten ergens in Delft liggen, want dat staat in de beschrijving. Dat beperkt het aantal oplossingen tot precies één. En daar ligt de cache.

wpac0e3475_0f.jpg
wpa2f11f6f_0f.jpg

 

Puzzelidee

Woordspeling waarbij bovendien alle actieve kilocachers van dat moment worden genoemd.

 

Oplossing

In de tabel met de kilocachers staan twee kolommen met elk precies 10 rijen. Zet alle letters van de namen der kilocachers om in cijfers volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Per kilocacher bij elkaar optellen, waarbij cijfers in een naam ook meetellen. Dan optellen en aftrekken zoals aangegeven. Je hebt nu twee kolommen met in elke kolom 10 getallen. Daar zijn ook negatieve getallen bij!

 

De scheikundige korte benaming van kwik luidt: Hg. Op mijn site kun je onder dezelfde afkorting iets van mijzelf vinden, namelijk de zogenaamde Heeringa-getallen.

Dat zijn tien getallen aangegeven van Hg1 t/m Hg10.

 

Zet de Heeringa getallen naast de kolommen. Dat past precies, want de kolommen hebben 10 rijen. Nu vermenigvuldig je alle getallen in de kolommen met de ernaast staande Heeringa-getallen. Je krijgt dan weer twee kolommen met elk 10 getallen. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot en soms negatief!

 

De linker kolom gebruik je om de Noord-coördinaat te bepalen en de rechter kolom voor de Oost-coördinaat. Per kolom de getallen optellen. Voor de niet-wiskundigen: de negatieve getallen gaan eraf.

wp3bb6090f_0f.jpg
wpa2f11f6f_0f.jpg

 

Puzzelidee

De informatie van de cache-coördinaten in één puntje stoppen.

 

Oplossing

Het plaatje van het puntje - een 1x1 pixel - is een GIF-bestand. Dat betekent dat er een zogenaamde color table bij hoort. Deze tabel is gebruikelijk voor GIF-bestanden en er staat in vermeld welke 256 kleuren er zijn gebruikt in het plaatje. Het is duidelijk dat het ene puntje slechts één van de 256 kleuren gebruikt uit de tabel. De andere 255 kleuren zijn in dit geval vrij te kiezen. Welnu, in een deel ervan staat in code een puzzel. Hier kun je de tabel bekijken.

 

In de tabel staat het volgende:

 

Aan het begin: 78-43-88 ofwel in hex 4E-2B-58. Dit betekent in ASCII: N+X
Daarna binair: 101.0000.0000.1101.0100.0010. Dit betekent decimaal: 5246274

 

In het midden: 80-117-110-116-106-101 ofwel in hex 50-75-6E-74-6A-65. Dit betekent in ASCII: Puntje

 

Aan het eind: 69-43-89 ofwel in hex 45-2B-59. Dit betekent in ASCII: E+Y

Daarna binair: 1101.0100.0001.0111.0011. Dit betekent decimaal: 868723

 

Ter verduidelijking van het voorgaande even een korte samenvatting ervan:

De coördinaten van de cache zowel in WGS84 als in RD geschreven.

Daarbij zowel N-coördinaat als E-coördinaat als één getal genoteerd, dus zonder spaties en komma’s.

N (van WGS84) en X (van RD) bij elkaar geteld. E (van WGS84) en Y (van RD) bij elkaar geteld.

 

Voor jou nog één kluif:

Uit deze twee vergelijkingen de coördinaten destilleren.

wpe3cfa0fe_0f.jpg
wpa2f11f6f_0f.jpg

 

Puzzelidee

Met gewone woorden proberen cache-coördinaten te schrijven.

 

Oplossing

Zet alle letters van de woorden “heide decade” om in cijfers volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Je krijgt dan RD-coördinaten van een plek vlakbij de snelweg A12 midden in een sloot. Dat leek me geen goede plek voor deze cache. Dus moet je nog wat doen.

 

In de tabel staan korte woorden. Daarvan moet je alle letters vervangen door cijfers volgens het schema a=1 b=2 ... z=26. Zoals aangegeven in de tabel moet je om de X-coordinaat te krijgen de getallen die boven de X staan optellen en de getallen onder de X aftrekken van de cijfers die je kreeg door de omzetting van “heide”. Dezelfde procedure voor “decade”.

wpb0c932a8_0f.jpg
wpa2f11f6f_0f.jpg
wpab10f956.png