Geocache
paradijs

Delft NL

Williii
meer hoef je van muziek niet te weten Schiet
geen
wortel!

Ga meer
geocachen!
  D e   E s  


Uitleg over de ES

Muzieknoot
De es is behalve een boom ook een muzieknoot.
Het is een bijzondere noot, want hij is verlaagd, d.w.z. hij ligt een halve toon lager dan de e en een halve toon boven de d. Musici zullen hier anders over denken, omdat zij een halve toon boven de d een dis noemen. Maar eigenlijk is de es hetzelfde als de dis. Gaan we niet over zeuren.

Notenbalk
Ziehier een notenbalk met wat plekjes van de noten aangegeven:

       -- a --
         g
------- f -----------------------
         e
------- d -----------------------
         c
------- b -----------------------
         a
------- g -----------------------
         f
------- e -----------------------
         d
       -- c --

Men heeft 5 lijnen, maar met hulplijntjes kan men hoger gaan dan de bovenste of of lager gaan dan onderste lijn en dat gebeurt regelmatig.

Waar ligt nu de es?
De es ligt tussen de e en de d. Dat kan dus op twee plekken, want de noten lopen gewoon door: na g komt weer a, enz. Wij zoeken de es die in de buurt van de onderste lijn ligt, dus tussen de e die op de onderste lijn ligt en de d daaronder.

Verschil muziek - geocachen
De es wordt in de muziek altijd afgebeeld op dezelfde lijn als de e, maar ze zetten er een teken (mol) voor om aan te geven dat het een es is. Maar eigenlijk zit de es tussen de d en de e. Op de notenbalk kun je dat niet plaatsen, maar wij geocachers kunnen dat best. Nu weet je dus waar je de es kunt vinden.