Geocache
paradijs

Delft NL

Williii
een hobby waaraan je snel verslaafd raakt Schiet
geen
wortel!

Ga meer
geocachen!
G e o c a c h i n g

Welkom op mijn geocache-pagina's. Maak bovenaan de pagina je keuze. Geocache-lied

Profile for Wilxlii Carrotte


 
 Aan alle Cachers Delft doortrekkende.

Ai, cachers, die voorbijtrekt in gedachten,
Wellicht om Coins die ge achterliet in t leven,
Hebt ge u in 't vagevuur begeven,
Gelijk uw GPSr en kompas ons laat verwachten,

Dat gij die stad doorwandelt zonder klachten,
De stad waar wrede wortels raadselen bedreven,
Als waar t u allen onbekend gebleven,
Welke Carrotte-potten droeve uren brachten!

Toeft dan, vr gij u richt naar andre streken,
Vol gemakzuchtige rapers, dat gij zult hooren,
Wat deernis in u wekken zal bij t scheiden.

Lady Cachetta eilaas! die is verloren,
Geen cache komt nog van haar ee'dle hand.
En wie van zulk een afvallige tracht te spreken,
Dringt zelfs den vreemde een traan haar toe te wijden!

Geschreven door Team Hebbes bij de cache Pozie op 17-07-2007